Print:

Datastrategie als basis voor een slimme én verantwoorde omgang met data

Peter Vieveen , Directeur MobiusPeople

LinkedIn profiel

Datagedreven werken is voor veel organisaties inmiddels een absolute must-do. Toch is het vaak lastig om data optimaal in te zetten voor de doelstellingen van de organisatie. Een datastrategie is de onmisbare basis voor het succes van de business, aldus Peter Vieveen, president van DAMA NL (de Nederlandse afdeling van Data Management Association International, de brancheorganisatie van data management professionals), docent aan de Hogeschool Utrecht en directeur van MobiusPeople. “Organisaties van nu moeten omgaan met een enorme complexiteit, en een datastrategie levert een perspectief om dat te managen.”

“Data zijn een vaste waarde in een organisatie, en een goede omgang daarmee stelt je in staat om alle processen te managen”, licht Vieveen toe. “Met een datastrategie krijg je een ander perspectief op het management van de organisatie. Je gaat niet top down de procesverantwoordelijkheden aanwijzen, maar data met elkaar in verband brengen en de medewerkers vervolgens de ruimte geven om ermee te werken. Het management focust dan op de integratiepunten die ontstaan door de koppeling van data en de samenwerking die de data mogelijk maken.”

Datawijs

Samen met Tanaquil Arduin, Chief Data Officer (CDO) van de gemeente Den Haag, is Vieveen docent van de driedaagse masterclass Datastrategie en datagedreven werken van IIR. “Het draait er allemaal om dat je slim met data omgaat om de doelen van de organisatie dichterbij te brengen. Dat betekent allereerst dat medewerkers datawijs worden. Iedereen moet weten hoe je data kunt produceren en gebruiken. Daarna moet de organisatie bewust en bekwaam worden om goed en verantwoord met data te werken. Vervolgens moet de organisatie data efficiënt en ethisch verwerken. Je hebt een datastrategie nodig om al deze stappen te zetten.”

In de masterclass van IIR leren deelnemers een datastrategie opzetten, implementeren en toepassen voor datagedreven werken. Aan bod komen onder andere het draagvlak voor de datastrategie onder het bestuur, het management, de IT-afdeling en de werkvloer, en de inzet van (technologische) innovaties in data en ICT.

Drie datastrategie succesfactoren

Wat komt er allemaal kijken bij een effectieve datastrategie? Vieveen: “Het begint met commitment op tactisch management niveau. Data worden over verschillende afdelingen gebruikt, los van de hiërarchische structuur van de organisatie. Elke afdeling kijkt ook met een eigen manier naar data. Bijvoorbeeld: een salesmanager ziet iets anders in klantdata dan een facility manager. Het tactisch management is verantwoordelijk voor een goede samenwerking rond de data.”

Bewustwording over de waarde en betekenis van data is volgens Vieveen een tweede randvoorwaarde voor een succesvolle datastrategie. “Veel organisaties werken met allerlei data, zonder dat precies wordt beseft wat er mee gebeurt en welk onbenut potentieel er nog ligt. Met een datastrategie kan je inzichtelijk maken en verantwoorden wat je doet met data. En vergeet niet dat een databeleid – en de ethische kaders daarin – zorgt voor onderscheidend vermogen van de organisatie ten opzichte van disruptors zoals jonge databedrijven.”

Zorg dat het verhaal over data steeds wordt verteld, zegt Vieveen ook. “Voor intern draagvlak voor het databeleid en is het essentieel dat er continu aandacht is voor data literacy, op alle niveaus van de organisatie. Elke medewerker moet weten wat data betekenen voor zijn of haar werk. Zo leer je ook kritisch te kijken naar de kwaliteit van data en het verantwoorde gebruik ervan.”

Gamification

In de masterclass gebruiken Vieveen en Arduin gamification om de deelnemers bewust te maken van verschillende aspecten van een datastrategie. “De awareness is een eerste stap om meer zicht te krijgen op de issues in je eigen werkpraktijk. In een spelsituatie voel je je namelijk vrijer om out of the box te denken over vraagstukken zoals de vereiste expertises, budgetten en interne en externe samenwerkingen.”

Ethiek is een van de actuele vraagstukken waarmee Chief Data Officers en andere betrokken bij de datastrategie steeds meer te maken krijgen, ziet Vieveen. “Ethische discussies maken duidelijk dat een verantwoorde omgang met data de kwaliteit van de interne besluitvorming verbetert. Een efficiënte communicatie over data en een onderbouwde focus op data-integratie zorgen ervoor dat mensen de ruimte krijgen om te excelleren – en daardoor bijvoorbeeld slimme oplossingen ontwikkelen.” De integratie van data kan ook tot kostenbesparingen leiden, omdat er bijvoorbeeld minder systeemkoppelingen nodig zijn.

Chief Data Officer als spin in het web

Als spin in het web speelt de CDO een doorslaggevende rol in het succes van een datastrategie. “Ga niet zelf data managen, maar zorg voor een intern gedragen strategie”, drukt Vieveen (aankomende) CDO’s op het hart. “De CDO is als geen ander in staat om toe te lichten hoe de organisatie met data omgaat. De uitdaging is om het beleid uit te dragen en effectief in te zetten. Zodat de organisatie vervolgens zélf aan de slag gaat met data.”

De driedaagse masterclass Datastrategie en datagedreven werken geeft u praktische handvatten om een datastrategie te ontwikkelen en implementeren. Formuleer een coherente datastrategie en behaal uw businessdoelen.

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure Datastrategie & datagedreven werken direct in uw mailbox.