Print:

Op weg naar datasoevereiniteit in 7 stappen

Mariane ter Veen , Director en Lead Data Sharing & Public Services

LinkedIn profiel

Data delen heeft de nadrukkelijke aandacht van de Europese politiek. Met de Europese datastrategie beoogt de Europese Commissie een volstrekt andere aanpak voor het verder ontwikkelen van de Europese data-economie. De focus wordt verlegd van het beschermen van data en het beperken van de risico’s (AVG), naar gecontroleerd data delen. Hier liggen kansen voor organisaties. INNOPAY, kennispartner van het Actualiteitencongres Dataprotectie & privacy, heeft een aanpak ontwikkeld die u in zeven stappen helpt bij het reflecteren over datasoevereiniteit, één van de belangrijkste aspecten van het delen van data.

‘Datasoevereiniteit’ is het principe dat controle over data in handen ligt van het individu of de organisatie die de data gegenereerd heeft. Datasoevereiniteit betekent inzetten op gebruik van data. Zorgen dat mensen en organisaties weten wie hun data heeft, onder welke omstandigheden en ze in staat stellen om hun data te gebruiken in andere contexten. Voor organisaties levert dit niet alleen op dat ze zelf meer kunnen met hun data; het biedt hen ook een effectieve manier om de relatie met klanten te verbeteren en vertrouwen te scheppen.

Klanten zijn eerder geneigd om data te delen met organisaties die ze vertrouwen. En dat betekent betere toegang tot data die nodig is voor groei en het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten voor diezelfde klanten. Bovendien leidt meer vertrouwen tot lagere transactiekosten voor het delen van data.

In de volgende groeifase van digitalisering zijn alle digitale interacties een digitale transactie. Wij geloven sterk dat we alleen met vertrouwen in staat zijn om het toenemende aantal digitale transacties ten volle te benutten. Daarom doen organisaties er goed aan om zo spoedig mogelijk controle over data te faciliteren. Maar hoe? Wij doen graag zeven concrete aanbevelingen waar u morgen mee aan de slag kunt.

Innopay 7 steps

1. Creëer intern bewustzijn

De meeste organisaties zijn zich niet of nauwelijks bewust van de uitdagingen rondom het delen van data – niet als het gaat om het belang van datasoevereiniteit en niet als het gaat om de toegevoegde waarde daarvan.

Bewustwording start met het ontwikkelen van een visie waarbij u de voordelen van gecontroleerd data delen schetst voor uw klanten, en voor uw organisatie. Leg uw visie intern duidelijk uit. Bij alle processen moeten medewerkers zich bewust zijn van de impact op de soevereiniteit van klantdata.

2. Evalueer uw interne competenties

Beschikken uw medewerkers over de juiste kennis en ervaring om datasoevereiniteit in de praktijk te brengen? Is het nodig nieuwe functies te creëren en in te vullen (bijvoorbeeld partnernetwerk-managers of datamanagers)? Wat is de beste manier om het juiste talent aan boord te halen? En welke competenties verwacht u de komende vijf tot tien jaar nodig te hebben?

3. Optimaliseer uw systemen en processen

Kijk goed naar de systemen en processen van uw organisatie. Kunt u de data van processen scheiden en die data intern gebruiken voor nieuwe use cases? Of kunt u aansluiten op externe bronnen om data te verkrijgen? En, vergeet niet om te beoordelen of data-intensieve processen kunnen worden geoptimaliseerd, zoals het onboarden van nieuwe klanten. Welke data heeft u minimaal nodig en hoe kunt u die het efficiëntst aantrekken en gebruiken?

4. Zorg voor afstemming in de keten

U bent onderdeel van een keten waarin data wordt gedeeld. U ontvangt niet alleen data van klanten, maar geeft ook data aan uw leveranciers en andere zakenpartners. Verzeker u ervan dat zij in dezelfde mate transparantie bieden als u biedt aan uw klanten. In het ideale geval neemt u het initiatief om voor afstemming in de keten te zorgen.

5. Evalueer uw eigen rol in het ecosysteem

Analyseer niet alleen data waarover u nu beschikt, maar ook de data waarover u zou kunnen of willen beschikken. Data die u helpt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en additionele waarde voor klanten te creëren. Kunt u die data van de partners in uw huidige ecosysteem ontvangen? Of moet u het ecosysteem uitbreiden door nieuwe partners toe te voegen? En wat betekent dat dan voor uw eigen rol in het ecosysteem?

6. Bouw een user interface

Ontwikkel voor uw klanten een user interface of control panel waarmee ze zelf kunnen organiseren welke data zij op welk moment met u willen delen. Dit verschaft het noodzakelijke fundament van vertrouwen voor het delen van data. En daardoor zullen uw klanten – misschien verrassend – geneigd zijn om eerder meer dan minder data met u te delen.

7. Communiceer helder en transparant

Big data vraagt om heldere en transparante communicatie over de data die u verzamelt. Dat klinkt logisch, maar de meeste organisaties zijn helemaal niet zo transparant over de data die ze verzamelen en de redenen daarvoor. Wees open met uw klanten over de data die u van hen nodig hebt. Laat zien dat ze in ruil daarvoor een eerlijke beloning krijgen. Daardoor krijgt u hun vertrouwen en loyaliteit.

Deze zeven stappen helpen het proces naar datasoevereiniteit vorm te geven. Organisaties die hier tijdig mee beginnen lopen vooruit op aanstaande Europese wet- en regelgeving die straks datasoevereiniteit gaat opleggen. Zij zijn in staat om de uitdaging van ‘compliance vereiste’ om te buigen naar een kans, namelijk: het verstevigen van de relatie met klanten en het zeker stellen van de toegang en het gebruik van data.

Meer weten over datasoevereiniteit en hoe u kunt profiteren van data delen en hoe u uw organisatie op kunt voorbereiden? Kom naar het Actualiteitencongres Dataprotectie & privacy congres en ga in gesprek met Mariane ter Veen, Director & Lead Data Sharing van Innopay.

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de gehele brochure over de actualiteitencongres Dataprotectie & Privacydirect in uw mailbox.