Print:

Dataprotectie: hoe Eneco de kansen voorop zet

Machiel Bolhuis , Advisor Regulatory Affairs

LinkedIn profiel

Data is het nieuwe goud, zo horen we steeds vaker. Maar hoe creëren dataverwerkingen precies nieuwe kansen? En wat zijn de aandachtspunten daarbij, bijvoorbeeld als het gaat om dataprotectie? Machiel Bolhuis, advisor regulatory affairs bij Eneco en spreker tijdens het Dataprotectie en Privacy Congres 2018, deelt zijn ervaringen. “Je kunt een fantastische juridische analyse maken, maar daarmee ben je er nog niet: de organisatie moet er ook mee aan de slag.”

“De zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is niet alleen een kwestie van compliance, zoals met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er liggen ook kansen voor organisaties om de bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren, of zelfs nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Data wordt niet voor niets het nieuwe geld of het nieuwe goud genoemd”, zegt Machiel Bolhuis. Hij is sinds 2017 advisor regulatory affairs bij de Eneco Groep en werkte eerder bij onder andere Liberty Global, Ziggo, Google en Vodafone.

Voor de strategische ontwikkelingen rond data is ook binnen de politiek en overheid steeds meer aandacht, signaleert Bolhuis. “Zowel vanuit de Europese Commissie als de Nederlandse overheid wordt in toenemende mate nagedacht over vragen zoals: hoe maken we de samenleving veilig in het digitale tijdperk, hoe gaan we om met big data en algoritmen, welke privacybeschermende technologieën liggen in het verschiet, welke nieuwe wet- en regelgeving is noodzakelijk, welke waarde en relevantie heeft het intellectueel eigendomsrecht?”

Nieuwe bedrijvigheid

De antwoorden op de uiteenlopende vraagstukken rond dataverwerking zijn er nog niet, geeft Bolhuis toe. Maar de praktijk heeft wel leerervaringen opgeleverd om de kansen van data en dataprotectie te benutten. “In het huidige tijdperk van big data creëert dataprotectie nieuwe business opportunities. Neem het recht van betrokkenen op dataportabiliteit uit de AVG. Wetenschappers voorspellen dat hierdoor nieuwe bedrijvigheid ontstaat. Denk aan bedrijven die op basis van de persoonsgegevens die je wilt overdragen adviezen geven over de ondernemingen die je het beste van dienst kunnen zijn.” Ook op het vlak van onder andere privacy by design, cybersecurity en blockchain zijn nieuwe marktontwikkelingen zichtbaar.

In zijn presentatie tijdens het Dataprotectie & Privacy Congres, dat plaatsvindt op 26 en 27 september 2018, vertelt Bolhuis uitvoerig over de ervaringen van Eneco met data als enabler.

Drie tips & tricks die hij nu al deelt.

1. Start met het overzicht

“Vrijwel elke organisatie heeft tegenwoordig heel veel data in huis. Het is noodzakelijk om de datastromen goed in kaart te brengen en vervolgens te bepalen wat je met de persoonsgegevens kan en mag”, zegt Bolhuis. “Waar komen de gegevens vandaan, voor welke doeleinden zijn ze verzameld, welke verwerkingen zijn mogelijk? Voor veel organisaties geldt onder de AVG de verplichting om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. De verantwoordingsplicht is een goede manier om overzicht te krijgen in de data assets van een organisaties.”

Een bijkomend voordeel van een dergelijke data-inventarisatie is dat het bijdraagt aan de accountability die de AVG vereist. “De AVG heeft een stroomversnelling veroorzaakt in het denken over aantoonbaar compliant zijn. Voor allerlei onderwerpen uit de wet, waaronder de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens, geldt namelijk dat je moet kunnen aantonen welke keuzes je hebt gemaakt en hoe je voldoet aan de regels.”

2. Creëer een multidisciplinair team

De inventarisatie van interne dataverwerkingen is best een opgave, omdat er uiteenlopende afdelingen en IT-systemen bij betrokken zijn. Bolhuis: “Het is dan ook essentieel om vertegenwoordigers van verschillende disciplines samen te brengen. Denk aan IT’ers, experts in business intelligence en marketeers. Zij kennen de IT-systemen en het datagebruik als geen ander.”

Een multidisciplinair team is ook van belang voor AVG-compliance, benadrukt Bolhuis. “In mijn visie is een privacy officer vooral een projectleider die over de grenzen van de afdelingen heenkijkt en collega’s met uiteenlopende expertises om tafel brengt. Samen stel je dan een projectplan op waarin deliverables en actiehouders worden benoemd. Zo’n projectmatige aanpak is onmisbaar omdat de organisatie het privacybeleid echt moet uitvoeren. Je kunt een fantastische juridische analyse maken, maar daarmee ben je er nog niet: de organisatie moet er ook mee aan de slag.”

3. Investeer in vertrouwen

“Wees duidelijk over alles wat je met data doet”, adviseert Bolhuis. “Een heldere toelichting op de manieren waarop je persoonsgegevens verwerkt helpt om het vertrouwen van betrokkenen te winnen en te behouden.” De komst van de AVG heeft ertoe geleid dat consumenten steeds meer aandacht hebben voor zaken zoals dataportabiliteit en eigendom van informatie, benadrukt Bolhuis. “Mensen willen meer in control zijn. Privacy dashboards, een soort interfaces waarmee je privacy-instellingen kunt beheren, maken daarom een opmars door. Maar élke organisatie moet klanten de opties luid en duidelijk voorschotelen, zodat iedereen een bewuste keuze kan maken. Als dat niet gebeurt dan gaat dat ten koste van het vertrouwen in organisaties – en daar is natuurlijk helemaal niemand bij gebaat.”

Machiel Bolhuis spreekt op 27 september tijdens het Dataprotectie & Privacy Congres in Amsterdam. Bekijk het gehele programma van het tweedaagse congres en boek tickets via de website van IIR.

Dataprotectie & Privacy Congres | IIR

 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.