Print:

Data, digitalisering en transformatie hebben een stuurman nodig

Jasper Bakker , Freelance ICT & internet-journalist

LinkedIn profiel

Drie trends creëren een ‘perfect storm’ waar de informatiemanager zijn of haar organisatie doorheen moet loodsen. Het belang en de afhankelijkheid van ICT blijft groeien, maar de kloof met de business is daarmee niet zomaar gedicht.

Data is het nieuwe goud, luidt een eigenlijk best oude wijsheid over het belang van data. Elk bedrijf wordt een techbedrijf, is een wat jonger inzicht in de impact van ICT. Flexibel ontwikkelen, snel falen en dan vlot verbeteren, is een moderne trend. Deze drie trends vallen respectievelijk onder de noemers Big Data (en analytics), Digital Transformation en DevOps. Elk heeft een stevige ICT-component, maar is daarmee niet puur en alleen een zaak van ICT.

Bruggenbouwende tolk blijft nodig

De mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie zijn al jaren groot en divers, maar tegenwoordig lijkt haast niets meer onmogelijk. De beloften van technologie, van leveranciers en soms zelfs van ICT’ers zijn groot, groter, groots. Alleen gooit een hardnekkige oude ‘trend’ roet in het eten. Namelijk de ogenschijnlijke onvermijdelijkheid van de kloof tussen ICT en business. De harde realiteit is dat er nog altijd een mismatch is tussen de aanbieders (extern, maar ook intern) van technologie en de afnemers ervan.

Beschuldigende vingers wijzen over en weer voor deze welbekende kloof. De business begrijpt te weinig van technologie, en weet niet wat ze wil. De ICT snapt niet wat de business nodig heeft, en levert niet op wat er nodig is. In deze en andere verwijten schuilen kernen van waarheid. De twee verschillende ‘bloedgroepen’ spreken elkaars taal niet, of niet goed. Aan de informatiemanager de niet geringe opgave om te tolken.

Onvermijdelijke, onmisbare ICT

Deze rol is altijd al van belang geweest, maar wint aan gewicht door het oprukkende belang van ICT voor organisaties en de groeiende afhankelijkheid aan diezelfde ICT. Goed gerichte inzet van ICT kan grote impact hebben, ook wat businessmodellen, concurrentie en innovatie betreft. Het modewoord disruption is nogal misbruikt maar daarmee zeker niet onwaar. Zonder computertechnologie zouden veel hedendaagse ondernemingen niet kunnen opereren, of zelfs niet eens kunnen bestaan.

“Software slokt de wereld op”, voorspelde ICT-investeerder (en voormalig Netscape-grondlegger) Marc Andreessen bijna zes jaar geleden. De Amerikaanse visionair zag toen al aankomen dat ICT een onvermijdelijke component van de zakenwereld en de maatschappij zou worden. Hieruit volgt de conclusie dat elke organisatie, ongeacht sector, in wezen een tech-organisatie wordt, of moet worden. Het wordt alleen niet altijd zo gezien of genoemd. Een gewone groothandel, een simpele supermarkt, een reguliere vervoerder, een gemiddelde verzekeraar, ze allen sterk ICT-gedreven operaties. Om maar enkele soorten ondernemingen te noemen.

Koersbepaling en sturing door de storm

De stormachtige opkomst van mobiel internet en smartphones versnelt deze omslag naar ICT-verwevenheid. Het gemak van cloud computing -met lage en investeringsloze instapprijs – faciliteert mogelijkheden om snel in te spelen op trends in technologie en business. Het instrumentarium van de informatiemanager is hiermee alleen maar groter, veelzijdiger en impactvoller geworden. Welke instrumenten zijn het beste voor welke koers?

Tegelijkertijd zijn de rol en verantwoordelijkheid van de informatiemanager ook toegenomen. ICT-toepassing en informatiemanagement gaan immers niet langer om het béter doen van bestaande handelingen, businessprocessen en activiteiten. Het gaat om het doen van dingen die voorheen niet mogelijk of niet rendabel waren. De informatiemanager kan met stevige hand aan het roer zorgen voor succesvol varen door deze perfect storm.

 

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.