Print:

CDPO-ers aan het woord

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Waarom ik de beroepsopleiding CDPO bij IIR ben gaan doen

Ivonne Verkes, consultant bij Zeddicus Procesdraperie, vertelt waarom ze de beroepsopleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) is gaan doen. Ze vertelt wat ze geleerd heeft en wat de opleiding tot een kwalitatief hoogwaardige opleiding maakt.

In 2015 heb ik met succes de opleidingen CIPP/E en CIPM van IAPP gevolgd. In mijn beleving was dat niet voldoende om mijzelf echt specialist te kunnen noemen. De IAPP-opleidingen gaven mij wel een stevige basis, maar de gevolgen van de GDPR en de WBP binnen de verschillende sectoren waren in mijn kennisgebied nog onderbelicht.

Kwalitatief hoogwaardig

De 10-daagse opleiding CDPO was voor mij de aanvulling waar ik naar op zoek was. Sectorale regelgeving, softskills, intensieve begeleiding, toetsing op verschillende manieren, aanwezigheidsplicht, een vaste groep gemotiveerde cursisten uit diverse sectoren maken dit tot een kwalitatief hoogwaarde opleiding.

Meerwaarde van de opleiding

Het mogen leren van verschillende deskundigen, het samen nadenken over de vraagstukken die we voorgelegd kregen, de eigen problematiek die de verschillende vertegenwoordigde sectoren met zich meebrachten en de uitwerking van de voorgelegde vraagstukken, hebben de opleiding voor mij meer gebracht dan alleen het certificaat CDPO.

Bijzondere dynamiek

Er zat qua kennis en ervaring niveauverschil bij de deelnemers en dat zorgde voor een bijzondere dynamiek. Als de discussie te diep inhoudelijk ging, werd hij vanzelf weer teruggebracht naar een voor iedereen begrijpelijk niveau. En dat is ook het niveau waarop we deze complexe materie binnen de organisaties over het voetlicht moeten brengen. Iedereen realiseerde zich dat er nog heel veel moet gebeuren om te voldoen aan de GDPR, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op 25 mei 2018. Maar als wij, de Functionarissen Gegevensbescherming, dit niet in kleine begrijpbare brokken opdelen, haken de verantwoordelijken en andere medewerkers heel snel af.

Voor mij was het bouwen van legomodellen een manier om de materie inzichtelijk te maken. Tijdens de lessen vertaalde ik de lesstof naar kleine legomodellen en bij mijn mondeling examen heb ik de vragen rondom een vermogensbeheerder in een groter model vertaald. Hierdoor kon ik niet alleen snel, duidelijk en eenvoudig mijn antwoorden toelichten, maar mijn examinatoren konden ook vragen stellen via het model. Daardoor was het mondeling meer een gesprek dan een zenuwslopende afsluiting van de opleiding.

Kracht van de groep en het netwerk van CDPO-ers

Deze tien dagen hebben me heel veel wijzer gemaakt en is mijn basis verder uitgebreid en versterkt. Desondanks weet ik dat ik eigenlijk pas aan het begin sta van het vakgebied. Het inbedden van privacymanagement in de bedrijfsprocessen, rekening houdend met wet en praktische werkbaarheid, bewustwording en onwetendheid, balans vinden tussen last en lust, interne- en ketenverantwoordelijkheid, kan alleen plaatsvinden door veel met elkaar de dialoog aan te gaan hoe we de zaken aan de vork moeten steken. En daarin heb ik nog heel veel te leren (GELUKKIG!)

 

Opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO)

Deze opleiding is speciaal voor de gevorderde Data Protection Officer ontwikkeld. Met de titel CDPO laat u zien dat u een deskundig en professioneel Data Protection Officer bent. Inclusief diepgaande kennis van privacywetgeving en organisatie.

Bij het halen van het examen mag u de titel CDPO achter uw naam voeren, ontvangt u het CDPO certificaat en wordt u ingeschreven in het register Certified Data Protection Officers.

Wilt u ook de titel CDPO dragen. Meld u aan voor een van de sessies in 2017! Aanmelden