Print:

Vijf praktische tips voor een succesvolle IT-strategie

Hans Breukhoven , Managing partner

LinkedIn profiel

Het ontwikkelen van IT-strategie in organisaties is al ruim dertig jaar een weerbarstig vak. Blijkbaar is het niet eenvoudig om een heldere koers over de toegevoegde waarde van IT uit te zetten en te realiseren. Waar komt dat nu eigenlijk door? Dit artikel biedt vijf praktische tips voor een succesvolle IT-strategie.

Nut en noodzaak van een IT-strategie

Wat is een IT-strategie nu eigenlijk? In literatuur en op internet zwerven talloze definities rond van het begrip IT-strategie.

Ervaring leert dat elke strategie uit twee componenten bestaat:

  1. een stip aan de horizon;
  2. een pad dat de weg duidt die daarna toe leidt.

Verschillen in opvattingen over strategie hebben vaak te maken met drie keuzes over deze twee componenten.

  1. Waar komen goede ideeën vandaan? (eigen organisatie, van concurrenten, uit de markt of sector, de werkvloer, de visie van topmanagement)
  2. Hebben we een stip aan de horizon en een pad nodig?
  3. Of één van beide? En ook “hoe helder moet de IT-strategie zijn voordat we kunnen beginnen en hoe speelt voortschrijdend inzicht hier een rol in?”.

 De vier vragen waarop een IT-strategie antwoord moet geven

Samengevat is een IT-strategie niets anders dan een inspiratief antwoord op vier vragen:

  • op welke manier voegt IT waarde toe in een organisatie (of daarbuiten in een keten)
  • hoe zorgen we ervoor dat we daarbij een acceptabel kostenniveau bereiken en voldoen aan gestelde randvoorwaarden?
  • waarom zouden mensen hier willen en blijven werken?
  • hoe ziet het pad naar deze stip aan de horizon er uit en welke principes hanteren we bij het maken van keuzes terwijl we onderweg zijn?

Je kunt je afvragen waarom het dan zo vaak niet goed afloopt met IT-strategie. Wat gaat er dan zoal mis? Denk aan de copy-paste IT-strategie (te generiek), de “alles is goed”-strategie (geen keuzes) of strategieën die niet uitvoerbaar blijken te zijn omdat het allemaal te groots en veelomvattend is.

Waarom gaat IT-strategie fout? – Faalfactor #1 – Alignment vs Fusion

Naar mijn mening falen IT-strategietrajecten om twee belangrijke redenen. Als eerste noemen we “denken in isolement”. Wat bedoelen we hiermee? Simpel: moderne IT-strategieën zijn anno 2016 een potpourri van business, informatie, organisatie en technologievraagstukken waarbij het niet helemaal duidelijk is waar oorzaak en gevolg zit omdat het allemaal op elkaar ingrijpt. Als voorbeeld noemen we het ontstaan van Uber in de taximarkt. Zonder de symbiose van een goed businessmodel, een killer-app, schaalbare technologie, maatschappelijke ontwikkelingen (deel-economie, doorbraken in de taxi-markt) en entrepreneurial timing, was Uber niet succesvol geweest (PS: of het succes van Uber blijvend is, is een andere discussie). Het inzicht in het totaal der dingen in dit voorbeeld was nodig voor een doorbraak. De gezamenlijkheid maakte het verschil. Helaas zijn we in IT-land getraind om te denken in hokjes, disciplines, functies etc. We hebben niet voor niets de term Business-IT alignement bedacht om de illusie te wekken dat we twee werelden –Demand en supply- aan elkaar moeten verbinden. Terwijl de realiteit is dat de vakgebieden steeds meer in elkaar overlopen. Of praat u thuis ook over demand en supply als u uw kinderen met een iPad ziet werken?

Let’s face it: Alignment is voorbij Fusion is de toekomst!

Faalfactor #2 – Planned vs Agility

Het Agile Manifesto heeft IT-land inmiddels wereldwijd ingrijpend veranderd. Als u nog twijfelt over de adoptie van Agile based methodes in uw organisatie behoort u langzamerhand tot de achterhoede. Als u het niet omarmt, dan doen uw medewerkers het wel en eindigt u waarschijnlijk zelf als impediment op het lijstje van een SCRUM-master. De denkfout die we maken is te veronderstellen dat het Agile Manifesto alleen toepasbaar is op productie-achtige processen zoals het maken van software. De realiteit is dat het paradigma met de 12 principes ook toepasbaar is op allerlei andere situaties, en u raadt het al, zo ook IT-strategie. Een strategie die niet op waarde gebaseerd is en/of niet gebaseerd is op een doorlopende reeks successen heeft een groot afbreukrisico.

 Agile strategieën presteren beter dan Planned strategieën!

Tot slot vijf tips voor meer rendement uit uw IT-strategie:

Hoe herkent u een succesvolle IT-strategie? 

Tip #1 – U praat niet meer over IT-strategie maar over strategie in uw organisatie

De kans is groot dat als u over IT-strategie praat, het toch weer op afstand staat van de rest van organisatie. Integreer het tot een totaalconcept.

Tip #2 – Uw IT-strategie vertelt niet alleen wat u gaat doen, maar vooral ook wat u niet meer gaat doen en achterlaat

Mensen hebben een behoefte aan richting, maar bij kruispunten en vertakkingen op het pad is het belangrijk om helder te kiezen vanuit principes.

Tip #3 – Uw klanten, leveranciers en directie zijn de belangrijkste sponsors van de strategie en promoten de strategie ook

Elke organisatie met enige complexiteit redt het niet alleen. De doorleving met uw ketenpartners is fundamenteel noodzakelijk.

Tip #4 – De strategie is bruikbaar in dagelijkse situaties om richting te bepalen

Een kompas is alleen maar zinvol als het gebruikt wordt. Juist op de moeilijke momenten wil je dat een strategie helpt bij richtingsbepaling.

Tip #5 – In sollicitatiegesprekken met nieuwe medewerkers merkt u dat uw richting mensen motiveert om erbij te willen horen

Geen beter voorbeeld van IT-strategisch leiderschap dan het hebben van volgers. Een inspirerend pad wordt gevolgd door intrinsiek gemotiveerde professionals.

 Hans Breukhoven

Hans is ervaren business/ IT executive. Daarnaast is hij docent voor de Masterclass Mastering Project Success en de Opleiding Informatiemanager.