Print:

BowTies binnen netbeheer – De uitdagingen voor risk-based asset management bij Enexis

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Bij Enexis is Paul Franck als risico analist medeverantwoordelijk voor risk management en risk-based asset management; een onderwerp van alledag. Wat zijn voor Enexis de voor- en nadelen van de manier waarop hun netten in publiek domein in de grond liggen en hoe speelt de leeftijd ervan daarbij een rol?

Risico’s

De netten van Enexis zijn soms wel 40 tot 50 jaar oud. “Asset management is voor ons een belangrijk thema, omdat we niet alles aan kunnen pakken”, vertelt Franck. “Er zijn allerlei soorten bedreigingen. Wij kijken o.a naar betrouwbaarheid en veiligheid, waar de meeste risico’s liggen, en hoe we ons budget het beste in kunnen zetten om deze te mitigeren.

Publiek domein

Doordat Enexis in het publieke domein actief is heeft het ook te maken met de risico’s die hierbij horen. “Een van onze grootste risico’s is graafschade”, legt Franck uit. “We hebben veel contact met aannemers, vooral grondroerders, om de aandacht van bestaande processen op deze risico’s te vestigen.” De grootschalige uitrol van glasvezel heeft veel impact op het net van Enexis gehad.

“Enexis stelt kabel- en leidinginformatie beschikbaar om een mix te zoeken tussen het oplossen van bestaande problemen, en het sneller en efficiënter herstellen van beschadigingen. Die data wordt ook in het kadaster opgeslagen. Iedereen die wil graven, particulier of professioneel, moet een KLIC-melding doen. Vervolgens ontvang je een tekening waarop je ziet hoe alle kabels en leidingen lopen.”

Kwaliteit en veiligheid

Logischerwijs is het voor bedrijven als Enexis wettelijk verplicht om kwaliteit van hun netwerken te waarborgen. “De wetgeving is best oud en spreekt niet specifiek over de uitvoering”, weet Franck. “We zijn regelmatig in gesprek met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om te kijken of we onze gasnet na behoren beheren. Bovendien worden gas incidenten bij de SodM gemeld. Maar toezicht groeit organisch; veiligheid speelt een belangrijke rol, of het nu wettelijk verplicht is of niet. We handelen meer vanuit betrouwbaarheid en veiligheid.” Volgens Franck wil dit niet zeggen dat andere bedrijven niets van Enexis kunnen leren omdat Enexis voornamelijk in het publiek domein actief is; “sommige bedrijven zijn wat betreft veiligheid strikter gereguleerd dan wij”, zegt hij. “Maar wij hebben weer meer ervaring met publieke veiligheid.”

Big data

Franck denkt dat data de grootste uitdaging  is voor asset management in het algemeen. “Sensoren geven ons steeds meer inzicht in wat er plaatsvindt, maar dat is tweeledig. Sensoren kunnen zich vergissen of kapot gaan. Ook is het zaak om van die grote hoeveelheid data bruikbare informatie te maken, en vervolgens weten wat je ermee moet doen.”

Enexis is begonnen met de uitrol van Distributie Automatisering Light (DALI) om meer inzicht te krijgen in de netten. “Van zo’n 35.000 netstations kunnen we niet zien wat er aan de hand is in het geval van een storing”, zegt Franck. “We moeten er naartoe om daar achter te komen. Met DALI kun je al wel zien waar er wat aan de hand is.” Bovendien verschaft DALI inzicht in de belasting van assets en de algehele conditie van lokale netten.

Enexis is op dit moment bezig met de implementatie van barrière management om meer inzicht te krijgen op systeemniveau. Hierbij speelt de BowTie methodiek een belangrijke rol. “De verschillende BowTies geven een duidelijk overzicht over de bedreigingen voor onze assets en de barrières/ beheersmaatregelen die zijn gerealiseerd”. Barrière management zal ons helpen beter in controle te zijn over onze assets en netten. Volgens Franck blijft onzekerheid een belangrijk aspect van aging assets. “Je kent het faalgedrag, maar zeker weten doe je het nooit.”

Meer weten?

Wilt u meer horen van Paul Franck over de aanpak van Enexis bij Aging Assets en het inzetten van de BowTie methodiek? Kom dan ook op 28 september 2017 naar Maintenance of Aging Assets in Vlaardingen.