Print:

(Z)onder architectuur?

Ad Gerrits , Enterprise Architect, Eigenaar

LinkedIn profiel

IT-gerelateerde veranderingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Waterval-aanpakken zijn passé want er moet snel en agile worden veranderd. Wat betekent dit voor de rol van “architectuur”? Zou er niet (nog) vaker zónder in plaats van ónder architectuur moeten worden gewerkt? Waarbij architectuur niet vooraf wordt bedacht, maar tijdens ontwikkeling als het ware ontstaat?

Architectuur-gerelateerde vraagstukken

Het antwoord op dit soort vragen is een antwoord dat vaak van toepassing is op architectuur-gerelateerde vraagstukken: het ligt er maar aan. Architectuurkeuzes worden immers in belangrijke mate bepaald door de specifieke bedrijfscontext waarbinnen zaken zich afspelen. Maar uiteraard hebben de plaatsvindende veranderingen gevolgen voor de manier waarop je met architectuur omgaat. Er duiken dan ook regelmatig nieuwe termen op zoals “agile architectuur” of “just-in-time architectuur”. Waarbij overigens niet altijd even helder is wat er precies mee bedoeld wordt. Gaat “agile architectuur” over het meer flexibel en wendbaar ontwikkelen van architectuur(proces)? Of moet de opgeleverde architectuur zelf een meer agile karakter hebben (product)? Of misschien, waarom ook niet, allebei?

Ontwerpers en ontwikkelaars

Het was altijd al wenselijk dat architecten voldoende ruimte lieten voor ontwerpers en ontwikkelaars om te kunnen doen waar zij goed in zijn: ontwerpen en ontwikkelen. Door het steeds hogere verandertempo is het nog belangrijker dat architecten op tijd stoppen. Zodat er binnen realisatieprojecten genoeg ruimte blijft om, via agile uitgevoerde processen, tot optimale resultaten te komen. Soms bewust zónder, maar in veel gevallen toch graag ónder architectuur. Want de behoefte aan (beperkte) set gemeenschappelijke kaders is er nog steeds. Ontbreken die, dan ontstaat al snel een te sterke ‘ieder voor zich aanpak’.

Invloed van hackers

Tot wat voor onwenselijke situaties dat kan leiden blijkt als hackers weer eens tonen hoe relatief eenvoudig ze de besturing van moderne auto’s kunnen overnemen. Elektronische systemen in auto’s maken gebruik van de zogenoemde CAN-bus, een communicatiestandaard uit de jaren tachtig waarbij performance wel, maar beveiliging nauwelijks een issue was. Met als gevolg dat de meer dan 100 computers in moderne auto’s nu zonder authenticatie of encryptie berichten met elkaar uitwisselen. De ernst daarvan is voor iedereen duidelijk. Maar het probleem oplossen is, mede omdat er zoveel verschillende toeleveranciers bij zijn betrokken, lastig.

Security by design

Beveiliging is een voorbeeld van een aandachtsgebied dat bij een te sterke ‘just do it’ aanpak het risico loopt onvoldoende of te laat de aandacht te krijgen. Gelet op het steeds grotere belang er van zou het vaak gewenste ‘security by design’ tegenwoordig best vervangen mogen worden door “security by architecture”.

Hanteren van een architectuurmethode om te borgen dat essentiele zaken voldoende in samenhang worden onderzocht blijft dus nuttig. Niet alleen om business en IT op elkaar af te stemmen, maar ook om de complexiteit die inzet van IT met zich meebrengt tijdig te doorgronden. Zodat het mogelijk wordt om agile te ontwikkelen binnen ‘just enough’ architectuurkaders.

 

Ad Gerrits is Enterprise Architect en werkzaam binnen zowel overheid als bedrijfsleven. Daarnaast is hij docent van de training Enterprise Architectuur.