Print:

Persoonsgegevens: wat verandert er allemaal?

Huib Gardeniers , Partner

LinkedIn profiel

Persoonsgegevens: wat verandert er allemaal?

Er gaat op hele korte termijn veel veranderen als u met persoonsgegevens werkt.

De Nederlandse wetgeving wordt op belangrijke punten aangepast. De Autoriteit Persoonsgegevens, de nieuwe naam voor het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt vanaf 1 januari 2016 de mogelijkheid forse boetes op te leggen bij niet naleving van de wet.

Nieuwe verplichtingen datalekken

Daarnaast wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens uitgebreid met verplichtingen hoe te handelen bij zogenaamde ‘datalekken’. Hierbij moet u niet alleen denken aan ‘hacken’, maar vooral ook aan beveiligingsincidenten in het algemeen. Beveiliging zal bij de omgang met persoonsgegevens een veel grotere rol gaan innemen. Waar moet u op letten?

De Europese verordening

1 januari is dichtbij. Weet u al wat er allemaal gaat veranderen en hoe u hier mee om moet gaan? Wat is de impact voor uw organisatie? Welke aanpassingen moet u minimaal aanbrengen?

Er staan binnen de komende jaren nog meer ingrijpende veranderingen aan te komen. Binnen korte tijd zal ook de Europese regelgeving zijn aangepast. Deze Europese verordening zal voor de interne organisatie ingrijpende gevolgen hebben. Dat komt vooral omdat er nieuwe verplichtingen worden toegevoegd.

Denk daarbij aan:

  • Het continu en aantoonbaar in controle zijn over uw gegevensverwerkingen
  • Omgang met nieuwe eisen, zoals Privacy By Design en Privacy By Default
  • Het verplicht uitvoeren van risico analyses (Privacy Impact Assessment)
  • Een nieuwe Europese regeling in verband met datalekken en beveiliging
  • De verplichting om een interne toezichthouder (Functionaris Gegevensbescherming) aan te stellen.
  • Aangepaste mogelijkheden voor hoge sancties door de toezichthouder
  • Nieuwe rechten voor betrokkenen (burgers, medewerkers)

Bent u er klaar voor? Weet u wat de gevolgen zijn voor uw organisatie en met name de beveiliging? Kent u de laatste stand van zaken?  Vergis u niet, de impact voor uw organisatie is groter dan u denkt.

Huib Gardeniers

Huib Gardeniers is partner bij Net2Legal Consultants, een adviesbureau dat zich richt op advisering en begeleiding van juridische en managementvraagstukken. Daarnaast is hij docent van de opleiding Certified Data Protection Officer.