Print:

Bijzonder Beheer: ontwikkelingen en innovaties op een rij

Rutger Tulner , Operationeel directeur

LinkedIn profiel

Rutger Tulner (Makelaars Netwerk) en Dick-Jan Abbringh (Purpose) over de belangrijkste ontwikkelingen en innovaties, hoe verlies bij klant als bank te voorkomen en het advies aan de sector.

Makelaars NetwerkMakelaars Netwerk

Makelaars Netwerk hanteert een succesvolle, integrale aanpak bij de verkoop van woningen. Het doel hiervan is verliesbeperking en opbrengst maximalisatie.Het bijzonder beheer traject is een innovatieve en intensieve verkoopsystematiek. Met als doel een maximale opbrengst voor de woningen die verkocht moeten worden. Door transparantie, intensieve marketing en opbouw in verkoopdruk wordt dit gerealiseerd. Het bijzonder beheer traject van Makelaars Netwerk zorgt voor maximaal resultaat en  minimaliseert de bijkomende kosten en schade. Meer over Makelaars Netwerk.

Purpose

Dick-Jan-AbbringhDick-Jan Abbringh is partner bij Purpose. Purpose helpt bedrijven en instellingen bij het realiseren van een gezonde bedrijfsperformance. Maar wel één die verder gaat dan het behalen van financiële winst. Centraal staat de menselijke benadering. Klanten, cliënten en consumenten staan vaak alleen tegenover machtige instituten. Purpose helpt organisaties ‘achter de voordeur’ te denken en mensen met problemen verder te helpen.

Trends en ontwikkelingen

Hét thema van afgelopen jaar is de (positieve) impact van het economisch herstel. Daarnaast is er in de afgelopen 5-6 jaar door vrijwel alle partijen hard gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Bijzonder Beheerprocessen. Dit leidt met elkaar tot flinke dalingen van zowel de achterstandsvoorraden als van de instroom van nieuwe achterstanden. De gemiddelde instroomdaling (2016 t.o.v. 2015) was ruim 10,5%.

Als het economisch herstel doorzet verwachten we, mede door de betere inrichting van de processen, dat de positieve trend zich verder zal doorzetten. Mocht er in de komende jaren een nieuwe situatie ontstaan van oplopende achterstanden, bijvoorbeeld door economische teruggang, of een sterk stijgende rente, dan zijn de meeste organisaties daar nu beter op voorbereid.

Tot slot zullen partijen zich komende jaren meer en meer gaan richten op betere preventie (via actief klantbeheer in het algemeen en gerichte benadering van risico-klanten) en op recidivebeperking (door maatwerkbenadering van frequente terugvallers).

Het voorkomen van verlies bij zowel klant als bank

Dit is een combinatie van een aantal zaken, die elkaar versterken, zoals:

  • Snel contact zoeken met de klant.
  • Zo snel mogelijk een diagnose en daar het behandelpad op insteken.
  • Inzet van herstelgerichte behandelinstrumenten (zoals betaalregelingen en reconstructie van de hypotheek).
  • Zorgen voor een goed taxatierapport dat inzicht geeft in de situatie van de klant en de woningwaarde.
  • Indien verkoop onvermijdelijk is: een pro-actieve verkoopaanpak, gericht op zo kort mogelijke doorlooptijd (snelle verkoop zorgt dat de achterstanden niet verder oplopen) en een verkoopmethodiek gericht op zo hoog mogelijke verkoopprijs (zodat er een lage restschuld overblijft).

Deze combinatie van factoren leidt tot meer duurzaam herstel, betere verkoopresultaten en daardoor lagere verliezen voor alle partijen.

Belangrijkste ontwikkelingen op veilinggebied 

De verhouding tussen onderhandse verkoop, verkoop onder volmacht en veilen verschilt sterk tussen de verschillende partijen (afhankelijk van beleidskeuzes en portefeuillekenmerken). Doordat de executiewaarde (door de economische ontwikkelingen) dichter bij de markwaarde is komen te liggen zien we, na een periode van daling, de laatste jaren wel weer een stijging van het aandeel executieveilingen (van ruim 11% in 2015 naar bijna 14% in 2016). Tot slot zien wij ook een toename van het aantal online veilingen.

Innovaties binnen Bijzonder Beheer

Eén trend is de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve organisatiemodellen: veelal met elementen uit agile/scrum en gericht op een grote betrokkenheid van de medewerkers bij continue verbeterprocessen. Daarnaast wordt er volop ingezet op data-gedreven innovatie, bijvoorbeeld voor:

  • ondersteuning van de behandelaars met betere klantinformatie
  • ontwikkeling van klantsegmentatiemodellen en maatwerk-behandelpaden
  • ontwikkeling van voorspelmodellen t.b.v. preventief beheer
  • verbetering van de management- en stuurinformatie

Ons advies aan de sector

Makelaars Netwerk stuurt in het verkoopproces op kwaliteit van de geleverde diensten van de uitvoerende makelaars en corrigeert dit waar nodig, geeft advies over hoe de woning te vermarkten, adviseert in tijdens het onderhandelingsproces zodat er betere opbrengsten worden gerealiseerd en zorgt voor correcte juridische koopakte en afhandeling. Tijdens het gehele proces ontzorgt Makelaars Netwerk haar opdrachtgevers om problemen te voorkomen en op te lossen.