Print:

In de betekeniseconomie heeft de hypotheekmarkt de sleutel tot een toekomstbestendig financieel systeem 

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

 

Er is op korte termijn een ingrijpende transformatie nodig om de financiële sector – en de hypotheken en assurantiën die er onderdeel van uitmaken – toekomstbestendig te maken. Daar kan de sector zelf een sleutelrol in spelen, zegt Kees Klomp, mede-oprichter van Purpose People Practice en THRIVE Institute, en expert op het gebied van betekenisvol ondernemen. 

 

“Ik zie twee scenario’s naar een toekomstbestendig financieel systeem: het ene verloopt vreedzaam en doordacht, en het andere gaat gepaard met complete chaos en alle disrupties die daarmee samenhangen. En het verschil tussen beide scenario’s is kleiner dan we geneigd zijn te denken”, zegt Kees Klomp, mede-oprichter van Purpose People Practice (een netwerk van betekenisvolle ondernemers) en THRIVE Institute (een onderwijs en onderzoeksinstituut op het vlak van de betekeniseconomie). “De financiële factor is een dominante factor in de situatie waarin we nu verkeren en dus ook een sleutel tot de oplossing. Daarom is het belangrijk dat we de dialoog voeren om te verkennen wat er nodig is om een toekomstbestendig, robuust economisch systeem te creëren. 

 

Na een loopbaan bij onder meer BBDO, Y&R en TBWA specialiseerde Klomp, een van de sprekers tijdens het Hypotheken Event 2020, zich in 2006 in wat hij de betekeniseconomie noemt. In de betekeniseconomie leveren bedrijven daadwerkelijk een bijdrage aan welvaart, welzijn en welbevinden. Klomp schreef diverse boeken over sociaal ondernemen en adviseert toonaangevende organisaties in binnen- en buitenland over manieren om een positieve impact te maken op het milieu en de maatschappij. 


 


 

Voorbij MVO

“De betekeniseconomie gaat veel verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)”, licht Klomp toe. “De inzet op MVO heeft de afgelopen tien tot vijftien jaar een belangrijke functie gehad om ondernemingen in beweging te brengen. Maar we zijn dat stadium wel echt voorbij: we hebben nu iets heel anders nodig van ondernemers. Het gaat om een radicale transformatie van het financiële systeem – we komen er niet met een leuk nieuw financieel product.” 

 

Klomp verwijst naar het werk van de Amerikaanse auteur John Michael Greer over wealth of nature. Greer onderscheidt drie soorten economieën, die in een ideale situatie als een piramide zijn opgebouwd. De primaire economie in de onderste laag van de piramide draait om de biosfeer, die waarde creëert vanuit de natuur. De secundaire economie heeft te maken met de arbeid van mensen, die producten ontwikkelen, distribueren en consumeren. In de tertiaire economie staat de uitwisseling van geld centraal. Klomp: “In de tertiaire economie wisselen we producten en diensten uit om zuiver financiële waarde te creëren. Het grote probleem van deze tijd is dat de verhoudingen tussen de drie economieën zijn omgekeerd, waardoor de systemen van arbeid en geld niet langer gedragen worden door het aardse systeem. De ecologische activiteiten hebben onvoldoende draagkracht voor de economische groei en daarmee is een onhoudbare situatie ontstaan. De fictieve groei leidt tot een bubble die onvermijdelijk gaat barsten. Tijdens de economische crisis van 2008 waren de hypotheken in hoge mate verantwoordelijk voor de crash. Het is nu misschien de vraag waardoor de bel gaat barsten, maar het is in ieder geval zeker dát er een barst gaat komen.” 

 

Groei als uitdaging

Klomp ziet de groei van de traditionele economie als grote uitdaging voor nu. “Geld is op dit moment de enige universele taal om als mensen over waarden te praten. Overal in de wereld kunnen we economie bedrijven; goederen en diensten produceren, consumeren en distribueren; en geld zorgt ervoor dat er wordt geïnnoveerd en geïnvesteerd. Maar we moeten terug naar de basis: geen groei realiseren door de financiële economie te vergroten, maar door de ecologische en sociale economie te versterken. Bijvoorbeeld door te investeren in biodiversiteit, luchtkwaliteit en gezondheid.” 

 

“Onze eenzijdige relatie met geld en financiën betekent dat we sterk focussen op welvaartsgroei”, vult Klomp aan. “Maar hoe kunnen we zorgen dat geld een positieve uitwerking heeft op ecologische en sociale groei? De komende decennia heeft de financiële sector een hoofdrol te vervullen in het vinden van de antwoorden op deze vraag. Als we groei alleen zoeken binnen de financiële systemen, zonder daarbij de biosfeer te ontzien, dan eindigen we op een planeet waar de ergste scenario’s van klimaatverandering werkelijkheid worden. Dan bestaat uiteindelijk ook de tertiaire economie niet meer, want er is geen spaarpot op deze wereld die de volledige schade kan dragen van alle kosten die klimaatcrisis meebrengt.” 

 


 


 

Transitie zonder referentie

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk, schreef hoogleraar Jan Rotmans in een van zijn boeken. Ook Klomp ziet dat we op een kantelpunt staan. “We bevinden ons in een transitiefase waarvoor we nauwelijks een referentiekader hebben: de fundamentele verandering van macht van bedrijven en overheden naar burgers is niet te vergelijken met de maatschappelijke veranderingen die we zagen in de jaren zestig, maar eerder met de omwenteling die de Franse Revolutie teweegbracht. Het feit dat miljoenen mensen wereldwijd meelopen in Klimaatmarsen – en dat Nederlandse burgers de overheid voor de rechter slepen om klimaatmaatregelen te nemen – is het eerste teken van deze radicale verandering.”  

 

Nieuwe parameters

“Geld is niet langer de enige maatstaf voor economisch succes”, drukt Klomp de hypotheekmarkt op het hart. “In de betekeniseconomie zijn naast welvaart ook het welzijn van de natuur en het welbevinden van mensen de leidende parameters. Welvaartsgroei leidt niet automatisch tot minder ecologische schade en meer geluk. We staan daarom voor de opgave om gezamenlijk een brede waardenset te ontdekken waarin we vooruitgang niet alleen beoordelen in euro’s en dollars, maar ook in de impact op de gezondheid en het geluk van stakeholders.” Veelzeggend is volgens Klomp dat Nieuw-Zeeland recent – in navolging van Bhutan – is overgestapt naar een wellbeing economy. Daarin is niet het Bruto Nationaal Product maar het Bruto Nationaal Geluk de leidraad.  

 

Sleutel tot een duurzame toekomst

Hij is er niet op uit om de financiële sector te schofferen, benadrukt Klomp. “Ik wijs niet met een beschuldigende vinger naar de financiële sector, alsof zij de oorzaak van het probleem zijn. Maar ik ga wel graag de dialoog aan. De sector is namelijk een onmisbare factor in de oplossing die we nu moeten vinden.” Ook voor de hypotheekmarkt ligt hier een sleutelrol, aldus Klomp. “Hoe gaan we straks wonen? Hoe kunnen we huizen transformeren van een plek om te wonen tot een bron van nieuwe energie en schone lucht? Hoe gaan onze steden er straks uitzien, als mensen in coöperaties dichtbij huis zelf energie opwekken en voedsel verbouwen?” 

 

Staar je niet blind op nieuwe financiële producten maar kijk hoe je als sector kunt bijdragen aan de primaire en secundaire economie,” geeft Klomp de hypotheekmarkt mee. “De financiële sector speelt een hoofdrol in de groei van de economie. Klimaatverandering is een symptoom van de negatieve effecten van deze groei. We kunnen echt niet door zoals we tot nu toe hebben gedaan. Maar als de financiële sector kan bijdragen aan het versterken van de ecologische en maatschappelijke economie dan hebben we de sleutel in handen naar een stabiele, duurzame toekomst.” 

 

Tijdens het Hypotheken Event 2020 vertellen Kees Klomp en vele andere experts en visionairs over actuele vraagstukken zoals het woningmarkttekort, duurzaamheid en digitale transformatie. Kom ook op 11 en 12 februari naar Utrecht en ga naar huis met alle informatie en inspiratie om klaar te zijn voor de hypotheekmarkt van de toekomst.