Print:

Autoriteit Persoonsgegevens presenteert toezichtsagenda 2016

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De Autoriteit Persoonsgegevens presenteert vandaag, op de Internationale Dag van de Privacy, de thema’s waarop de toezichthouder zich in 2016 richt. Het gaat om de volgende 5 onderwerpen: beveiliging van persoonsgegevens, big data & profiling, medische gegevens, persoonsgegevens bij de (digitale) overheid en persoonsgegevens in de arbeidsrelatie.

Om naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te bevorderen zet de Autoriteit Persoonsgegevens een mix van instrumenten in op het gebied van toezicht, handhaving en communicatie. Zij doet onderzoek bij het vermoeden van ernstige overtredingen van de wet die structureel van aard zijn en veel mensen treffen. In bepaalde gevallen start de Autoriteit Persoonsgegevens geen onderzoek, maar stuurt zij een brief of voert zij een gesprek. De Autoriteit Persoonsgegevens kan sinds 1 januari 2016 naast de last onder dwangsom ook boetes opleggen. Bovendien zijn organisaties sinds die datum verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de toezichthouder.

Dag van de Privacy

De jaarlijkse Dag van de Privacy is in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Het doel van deze dag (28 januari) is om burgers beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Inmiddels is het ook de Dag van de Privacy in een aantal niet-Europese landen waaronder Canada en de Verenigde Staten.

Over de Autoriteit Persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Dit is een grondrecht. De Autoriteit Persoonsgegegevens staat voor dit grondrecht, dat fundamenteel is voor de werking van de rechtstaat. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Per 1 januari is de naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier de toezichtsagenda

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens