Print:

Artificial Intelligence: 7 tips voor succesvolle implementatie

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Artificial Intelligence wordt steeds meer ingezet door bedrijven, bijvoorbeeld als kostenbesparing of als onderdeel van digitalisering van werkzaamheden. Toch worstelen veel organisaties nog met de implementatie.

Deloitte Nederland heeft kennis en ervaring gebundeld in het Artificial Intelligence Center of Expertise (AICE). Benut de kansen van AI en zorg voor een succesvolle implementatie met deze 7 belangrijkste lessen die zij hebben opgedaan tijdens projecten voor verschillende bedrijven.

Mortgage Tech | IIR

 

1. Creëer management support en verwerk AI in de strategie

De introductie van AI in een organisatie kan gezien worden als een organisatieverandering. Zoals bij iedere verandering is het belangrijk dat er een concrete visie geformuleerd wordt. Bovendien moet het management on board zijn, en bereid zijn voldoende tijd en geld vrij te maken. Hiertoe is het belangrijk dat het management weet wat AI kan toevoegen, en welke behoeften ermee vervuld kunnen worden.

2. Stimuleer kennis en enthousiasme onder medewerkers

Als het management aan boord is en zich bewust is van de mogelijkheden die AI kan bieden, dan is het belangrijk om dit bewustzijn verder uit te breiden in de organisatie. Acceptatie en participatie van medewerkers in de implementatie van AI is cruciaal voor het succes hiervan.

Omdat de resultaten van AI vooraf vaak weinig concreet zijn, kan het lastig zijn om medewerkers in een vroeg stadium mee te nemen. Deloitte heeft haar eigen medewerkers kennis laten maken met AI door middel van een zelf ontwikkelde AI-collega: AIME. Deze pratende en zelflerende robot verwelkomde collega’s in de hal van het kantoor waardoor collega’s zich massaal aanmeldden voor “AI for dummies”-sessies.

3. Verbind experts in de organisatie

Een veelvoorkomend probleem in grote organisaties is dat veel collega’s niet van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Een goede start is om te onderzoeken welke AI initiatieven al plaatsvinden, en deze mensen met elkaar in contact te brengen.

Breid de community vervolgens uit met mensen met een technische achtergrond. Zij zijn vaak early-adopters met al de nodige kennis van AI. Bovendien hebben zij eerder inhoudelijke dan commerciële interesse waardoor kennisuitwisseling over afdelingen makkelijker wordt.

Bij het samenstellen van een AI-team is intrinsieke motivatie belangrijker dan functieniveau. Om te zorgen dat deze mensen ook daadwerkelijk tijd vrij kunnen maken voor AI, is het aan te raden dit concreet op te nemen in hun persoonlijke jaarplannen.

Inventariseer welke competenties aanwezig zijn in de community, waar ze zitten, en op welk niveau. Kennis over welke experts aanwezig zijn, en waar nog vaardigheden missen kan dienen als basis voor een trainingsplan om de capabilities van de organisatie te vergroten.

4. Bouw selectief verder aan de AI-community

Als de technische kern van de community staat, is het nuttig om ook mensen met een business-rol bij de community te betrekken. Zij staan dichter bij de klant, en kunnen meedenken over welke oplossingen voor de klant echt een verschil kunnen maken. Om te zorgen dat de hele organisatie betrokken wordt, kan bijvoorbeeld per afdeling een AI-lead aangewezen worden. Voor het slagen van het project is het echter belangrijk dat alleen medewerkers die actief bezig zijn met AI onderdeel worden van de community. Andere geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld een “AI for dummies”-sessie bijwonen.

5. Veranker technische ondersteuning en benoem een neutrale programmamanager

Zorg ervoor dat de AI community de tools heeft om te efficiënt te kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een code repository en een dataplatform. Om kennisdeling tussen afdelingen te bevorderen is het aan te bevelen om een afdelingsneutrale programmamanager te benoemen met een afdelingsoverstijgend belang.

6. Schep een veilige leeromgeving

Een steile leercurve mogelijk te maken is een veilige omgeving cruciaal. Creëer een cultuur waarin vragen gesteld kunnen worden en fouten gemaakt kunnen worden. Leg bovendien vast wat er geleerd is, zodat de hele community profiteert van ieder leermoment. Ten slotte: bedenk van tevoren hoe compliance of security inbreuken zo goed en snel mogelijk geïdentificeerd en hersteld kunnen worden.

7. Communiceer over AI

Communiceer veel en vaak. Ga er niet vanuit dat je collega’s wel weten wat er gebeurt, maar prikkel ze met nieuws over korte-termijn successen en lange-termijn voortgang. Doe dit vanuit de organisatie, maar ook op persoonlijk niveau in dialoog met collega’s: zowel enthousiastelingen als sceptici.

AI is een hot topic, en dit is het moment om ermee te starten. Meer weten?

Kom naar het AI voor financial services event, hét kennis en netwerk event binnen de financiële sector. Leer hoe AI uw omzet vergroot, kosten verlaagt en marktleiderschap versterkt, van proof of concept tot implementatie.