Print:

Joint Fact Finding: Afvang en opslag van CO2 (CCS)

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Hoe halen wij in Nederland de 14,3 Megaton emissiereductie uit het recent vastgestelde Klimaatakkoord? Wat zijn de verschillende mogelijkheden die de techniek biedt? En wie betaalt de rekening? Het zijn deze grote vragen die centraal zullen staan tijdens het IIR Congres over CO2-Neutrale Industrie op 9 oktober 2018. In deze blog werpen een blik op de huidige situatie.

CO2-neutrale industrie | IIR

 

CCS

Vaststaat dat het tijdig terugdringen van de CO2-uitstoot in de atmosfeer in de vereiste hoeveelheden dé grote opgave gaat worden voor de komende jaren. CO2 afvangen en opslaan is, in aanvulling op veel andere maatregelen, één van de oplossingen, maar ook deze techniek brengt zijn eigen vraagstellingen met zich mee – voor NGO’s, voor de industrie, maar ook voor de overheid, die uiteindelijk ook een aantal politieke keuzes moet maken.

Joint Fact Finding

Omdat de meningen en standpunten over CCS en CCU nogal verdeeld liggen, is in het Voorstel voor Hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord gesteld dat er eerst een fase van Joint Fact Finding moet plaatsvinden. Aan de ene kant van het spectrum de NGO’s als Greenpeace die vinden dat er in het debat te veel wordt ingezet op CCS, in plaats van dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe duurzame productiemethoden. De technische mogelijkheden voor CO2-reductie liggen in alternatieve energieopwekking uit waterstof, elektrificatie en natuurlijk het beter en efficiënter benutten van energie, zoals het hergebruiken van reststroom. Aan de andere kant van het debat is er een discussie gaande tussen de partijen die de doelstellingen daadwerkelijk moeten vormgeven – en betalen: de overheid en de industrie. Wie is de eigenaar van het thema? Wie betaalt de rekening?

Vingers van de knip

Kortom, veel om over na te denken. Welke keuzes ook gemaakt worden, ze kosten allemaal geld. Alle partijen moeten, ten behoeve van het klimaat, hoe dan ook bereid zijn om de vingers van de knip te halen. Daarbij moet een goede verdeling van kosten worden gevonden waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt, maar ook oog is voor zaken als de Nederlandse concurrentiepositie, juiste besteding van het belastinggeld en werkgelegenheid.

Huidige stand van zaken

Tussen nu en oktober worden er veel studies en feiten verzameld. Daardoor is iedereen nu voorzichtig met harde uitspraken. De Joint Fact Finding fase is waarschijnlijk net afgelopen als het IIR congres van start gaat.  Wel zijn reeds de resultaten bekend van het onderzoek dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door EBN en Gasunie heeft laten uitvoeren. De resultaten van dit technische verslag werden deze zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Eén van die conclusies is dat er voldoende opslagcapaciteit is in de gasvelden diep onder zee. Daarnaast lijken industriële clusters nabij zee, met veel industrie met forse uitstoot, dicht bij elkaar, voor de hand te liggen als afvanglocaties. Dat maakt clustering, logistiek en opslag via een basisinfrastructuur op efficiënte wijze mogelijk.

Bent u benieuwd wat de CO2-neutrale industrie voor uw business betekent? Bekijk dan de pagina van CO2-Neutrale Industrie om een sfeerimpressie te krijgen van het programma. Het CO2-neutrale industrie event zal ook in 2019 plaatsvinden. 

Co2-neutrale industrie | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.