Print:

Actief toezicht houden op Klic-meldingen – 5 keer belangrijk

Ilco Slikker , Business Development Manager

LinkedIn profiel

Nationaal Buisleidingen Platform | IIREneco Warmtenetten en Geodan hebben het proces en de uitvoering van toezichthouden op Klic-meldingen naar een hoger niveau getild. Het was een uitdaging om alle Klic-meldingen te beoordelen en daarop actief toezicht te houden. Door slimmere processen en automatisering wordt er nu naar alle 15.000 Klic-meldingen gekeken. De risicobepaling die hieruit volgt, bepaalt of en op welke manier toezichthouden op de graafwerkzaamheden gewenst is. Door deze methode van actief toezicht houden, vermindert de totale schadepost door graafschades. Dit kan uiteengezet worden in de 5 belangrijkste redenen om actief met toezichthouden aan de slag te gaan:

1. Samenwerken verbeteren

Met actief toezichthouden bedoelen we met name het leggen van contact met de grondroerder om zo gezamenlijk de kans op graafschade te minimaliseren. Dat samenwerken kan al starten tijdens planvorming op basis van oriëntatiemeldingen én op het moment dat de grondroerder bezig is met de werkvoorbereiding. Pro-actief kan de grondroerder verzocht worden om contact op te nemen met de netbeheerder, de drempel van contact wordt daarmee lager gemaakt. Het communiceren werkt aanstekelijk, grondroerders zullen steeds vaker zelf in de telefoon klimmen om afspraken te maken.

2. Financiële schade verminderen

Graafschade zorgt nog steeds voor een flinke kostenpost bij netbeheerders. De directe kosten bij het herstel van een schade aan een warmte netwerk lopen al snel in de duizenden euro’s. De indirecte kosten, bijvoorbeeld als de leiding achteraf in zijn geheel vervangen moet worden, zijn vaak nog hoger. Waarbij er ook een waarde toegekend zou moeten worden aan de effecten van negatieve publiciteit. De gemiddelde schadepost wordt bij een schade aan een warmtenetwerk, los van imagoschade, geschat op € 30.000,-*.

3. Voorkomen negatieve publiciteit 

Vanuit een maatschappelijk oogpunt zoeken veel netbeheerders naar mogelijkheden om het aantal graafschades te beperken. In de afgelopen jaren zijn er namelijk verschillende incidenten geweest waarbij burgers last ondervonden van graafschades. Denk aan de afsluiting van drinkwater, gaslevering of levering van warmte tijdens de winterperiode. Dit heeft effect op burgers die direct getroffen zijn, maar deze burgers communiceren ook via social media waardoor negatieve beeldvorming zich als een olievlek verspreid.

4. Voldoen aan juridisch kader

Het is wettelijke gezien verplicht om opvolging te geven aan een Klic-melding waarbij een ‘EisVoorzorgsmaatregel’ (EV) van toepassing is. Vanuit het juridisch kader is het wenselijk om bij een Klic-meldingen met een ‘EisVoorzorgsmaatregel’ de verschillende stappen van de werkzaamheden op gestructureerde wijze uit te voeren en te documenteren. Dit biedt operationele voordelen, maar ook voordelen met betrekking tot het afhandelen van schadegevallen, vooral als daarover een conflict ontstaat.

5. Inspelen op richtlijn CROW500 

In 2016 is de nieuwe ‘richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase’ (CROW500**) geïntroduceerd. De CROW500 zorgt voor een verdere professionalisering van de graafketen. Waarbij ook van de netbeheerder wordt verwacht proactief maatregelen te nemen om graafschades verder te beperken. Een juiste en correcte communicatie is in de nieuwe CROW500 de kern!

* Bron: evaluatie WION 2013. 

** https://www.crow.nl/publicaties/schade-voorkomen-aan-kabels-en-leidingen 

Nationaal Buisleidingen Platform 2019 | IIR

Meer informatie?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.