Print:

Een acceptatietest voor software: juridische gevolgen?

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

De huidige IT-contractspraktijk vraagt steeds meer actuele juridische en technische kennis en vaardigheden van professionals die met deze praktijk dagelijks bezig zijn. Peter van Schelven, hoofddocent van de nieuwe 10-daagse Leergang IT-jurist schetst een actueel dilemma en neemt u mee in eerste aanpak.

Peter van Schelven | IIRStel, u hebt bepaalde software aangeschaft in de hoop dat de medewerkers van uw organisatie sneller en beter hun werk kunnen uitvoeren. In het licentiecontract dat u met de leverancier hebt gesloten leest u dat u de software, alvorens u die in gebruik wenst te nemen, aan een acceptatietest dient te onderwerpen. Niets vreemd mee, want dergelijke acceptatieregelingen komen al sinds jaar en dag in softwarecontracten voor en het testen van software in de fase voor de operationele ingebruikneming is alom gebruikelijk.

Voor uw organisatie is een acceptatietest beschermend omdat u met een test de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de software, in kaart brengt. Ook kunt u in een test toetsen of het product aan de overeengekomen specificaties voldoet. Voor de leverancier kan de acceptatie van belang zijn omdat aan de acceptatiehandeling bijvoorbeeld de aansprak op een slotbetaling gekoppeld is. Niet zelden is het moment waarop de software formeel geaccepteerd wordt ook het moment waarop een contractuele garantietermijn begint te lopen.

Bekwame tijd

Maar weet u ook wat verder de juridische consequenties kunnen zijn van een acceptatieregeling in een softwarecontract? Een voorbeeldje. Rechters en arbiters in IT-zaken hebben zich meer dan eens uitgesproken over de verhouding tussen de contractuele acceptatieregeling en de klachttermijn die we in het Burgerlijk Wetboek vinden.

Wat is die klachttermijn? In de wet vinden we een algemene regel die – kort gezegd – inhoudt dat u binnen ‘bekwame tijd’ bij een leverancier aan de bel moet trekken als het aan u geleverde in uw ogen niet voldoet. Die klachttermijn zorgt ervoor dat niet rustig mag wachten met het melden van gebreken in de geleverde prestatie. Hoewel de wettelijke term ‘bekwame tijd’ niet concreet in de wet is ingevuld, wordt vrij algemeen aangenomen dat dat een betrekkelijk korte termijn van enkele weken tot maanden is. De concrete termijn is mede afhankelijk van de complexiteit van het product en het gemak waarmee het product kan worden getest.

Machtig juridisch wapen

Neemt u als afnemer de wettelijke klachttermijn niet in acht, dan staat u met lege handen. Zo kunt u in dat geval geen herstel of schadevergoeding meer claimen.  Voor leveranciers is de wettelijke klachttermijn dus een machtig juridisch wapen.

Maar in softwarekwesties gaat het soms verder. De regeling in de wet om tijdig te klagen is zogeheten regelend recht. Anders gezegd: partijen mogen er in hun contract van afwijken. In de rechtspraak is wel eens geoordeeld dat een contractuele acceptatieregeling in een softwareovereenkomst zo’n afwijking kan zijn. Als de software ter uitvoering van een contractuele afspraak aan een acceptatietest wordt onderworpen, dan is er, aldus de desbetreffende rechtspraak, geen ruimte meer om op een later moment nog een beroep te doen op de wettelijke regeling om binnen bekwame tijd te klagen. De gebreken die vervolgens tijdens het operationeel gebruik naar boven komen kunnen op grond van dat softwarecontract dus niet makkelijk worden aangepakt. Wellicht biedt een separaat onderhoudscontract nog wel enige uitkomst.

Heldere afspraken

Die rechtspraak heeft een dus forse impact. Het spreekt voor zich dat die rechtspraak op afnemers stevige druk legt om van meet af aan goed en diepgaand te testen.

Een contractueel overeengekomen acceptatietest kan dus flinke juridische gevolgen hebben. Als afnemer kun je je daartegen uiteraard wapenen. Heldere afspraken in een softwarecontract over de verhouding tussen een test en de wettelijke klachttermijn kunnen voorkomen dat de afnemer al te snel achter het net vist. Veel softwarecontracten gaan daar in de praktijk echter aan voorbij. Deugen uw softwarecontracten op dit vlak wel?

 Leergang IT Jurist | IIR

Peter van Schelven, hoofddocent van de 10-daagse Leergang IT-jurist. Bekijk het volledige programma en de 12 toonaangevende topdocenten op de website van IIR

Verder lezen?

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.