Print:

Verslag Actualiteitenseminar BRZO 2015 – 29 april

Christien Nuboer , hoofdredacteur

LinkedIn profiel

Bedrijven leggen nogmaals hun bezwaren op tafel

 

Aan de vooravond van de invoering van een gewijzigde Brzo hield IIR
op 29 april in de Veerensmederij in Amersfoort een bijeenkomst met diverse marktpartijen. Het was goed om elkaars standpunten te horen, zowel van overheidszijde, handhavers en vanuit de bedrijven zelf. De chemiebedrijven lopen nog vaak tegen het feit aan dat de wetgeving te beklemmend werkt en dat het een groot verschil uitmaakt of je klein of groot bent. Vooropgesteld dat we allemaal als uitgangspunt hebben dat ons land veiliger wordt, doet de materie toch altijd veel stof opwaaien.

De kreten vallen steeds weer: Seveso en Odfjell. We hebben inmiddels veel geleerd en borgen dat graag. Vandaar dat Brzo 2015 inmiddels bij de Raad van State ligt. Na wat oponthoud lijkt het er nu op dat het voor het begin van de zomer zijn beslag zal krijgen. Anneke Raap van het ministerie van I+M hield de ongeveer 150 toehoorders in Amersfoort voor dat het niet een echte beleidswijziging betreft maar dat aanpassing en duiding noodzakelijk waren. “We sluiten aan bij de Europese Richtlijnen en Brzo 2015 behoefde vooral wat betreft bijlage 1 nog wat dichter daar naar toe te schuiven. Het kan zijn dat status van bepaalde bedrijven verandert maar uitzonderingen op nationaal niveau zijn nog steeds niet mogelijk.” Door de lessons learned worden nu ook natuurrampen als overstroming en aardbeving expliciet genoemd als onderwerpen die in een risicoanalyse aan bod moeten komen.

Forumdiscussie en workshops
In de aansluitende discussie over de toezicht structuur en handhavingsstrategie voor Brzo bedrijven in Nederland zaten aan tafel Henk Koenders (hoofd Inspectie, Directie Major Hazard Control Iszw), Maarten de Hoog (afdelingshoofd Haven en Industrie Dcmr en waarnemend voorzitter Brzo+), Erwin de Bruin (hoofd Industriele Veiligheid, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond) en Anna Collignon (Senior Medewerker Praktijkgroep Environment & Planning bij Stibbe Advocaten).

Hier spitste de interactie met de zaal zich toe op het verschil in handhaving en controle. Hoewel de inspecties samen optrekken en transparantie nastreven (rijnmondveilig.nl) maakt het wel degelijk uit wie je terrein op komt. De ene controleur is de andere niet maar een proactieve houding vanuit het bedrijf zelf, wordt door iedereen op waarde geschat. Maar ja, als klein bedrijf valt het niet mee om ook bij de regels die eigenlijk niet van toepassing zijn een vinkje te zetten. Om nog maar te zwijgen over de veelal internationale bedrijven in de Rotterdamse haven die een heel andere bedrijfscultuur hebben.

In de workshops werden handvatten aangereikt om toch zoveel mogelijk en op een eenvoudige manier aan de regels te voldoen. Hoewel de algemene conclusie van de dag toch luidde: focus op veiligheid is niet hetzelfde als de regels naleven.