Print:

Aandacht voor procesveiligheid

Willem van der Bijl , Directeur PRODUCA, Hoofdredacteur [Automatie] en Voorzitter

LinkedIn profiel

Als directeur van Produca Group en voorzitter van NEN-commissie NEC65 houdt Willem van der Bijl zich bezig met kennis verzamelen op het gebied van processen regelen en automatiseren als het gaat om veiligheid, met name in de procesindustrie. Daarnaast is hij oprichter en voorzitter van het SIL-platform: specialisten op het gebied van SIL (Safety Integrity Level). Van der Bijl is een van de docenten van de SIL-opleiding die binnenkort weer bij IIR van start gaat.

Risicohouders

Er blijken in de industrie nog steeds veel incidenten voor te komen. Daarom is kennisverrijking omtrent dit onderwerp belangrijk voor de procesindustrie. “Ook het ministerie van SZW constateert tijdens inspectierondes bij bedrijven met risico’s dat aandacht voor procesveiligheid vaak nog onder de maat is”, aldus Van der Bijl. “Gelukkig groeit de aandacht voor dit onderwerp wel.”

Doordat technische kennis in het algemeen afneemt bij risicohouders in de procesindustrie en doordat bedrijven vaker groeiend financieel gedreven zijn, neemt het belang van de meetbaarheid van veiligheid toe en dát is SIL. “Een economisch gedreven bedrijf heeft veiligheid natuurlijk wel hoog in het vaandel, maar er worden ook wel concessies gedaan”, meent Van der Bijl.

Risico management

Voor zulke bedrijven is overzicht hebben en houden de grootste uitdaging volgens Van der Bijl. “Hoe vindt je bedrijfsvoering plaats, en in hoeverre staat deze in verbinding met risico’s?” is volgens hem een vraag die bedrijven zich moeten stellen. “Dat is een belangrijk onderdeel dat de Arbo-wet ook oplegt. Risico management zou één van je hoofdprioriteiten moeten zijn. Dat is een flinke uitdaging, temeer omdat bedrijven meer met elkaar zouden moeten samenwerken en nadenken om de kans op incidenten te verlagen.”

Ook kennisontwikkeling mag niet uit het oog verloren worden. In Nederland zit dat wel goed: vanuit ons land worden veel andere landen bediend als het gaat om kennis, engineering en ondersteuning, bijvoorbeeld omtrent de watervraag. “De uitstroom van mensen met kennis op het vlak van industriële automatisering en gerelateerde veiligheid is aan het afnemen”, constateert Van der Bijl. “Daar moet wat aan gedaan worden, willen we de procesindustrie naar een hoger plan tillen. Er moet meer samengewerkt worden op het gebied van risico management en dit moet toegepast worden op de veiligheidssystemen, zodat er geautomatiseerd veiliger gewerkt kan worden.”

Kennis opdoen en delen

Tijdens de cursus komen verschillende opleidingen aan bod. Een belangrijk aandachtspunt dat Van der Bijl de cursisten wil meegeven, is aandacht voor het vaststellen van risico’s. “Dat blijkt in de praktijk een lastig onderwerp”, zo meent hij. “Vaak worden er externe consultants ingehuurd, terwijl daar intern meer aandacht en kennis voor zou moeten zijn.” SIL helpt met het in kaart brengen van risico’s en is dus waardevol voor bedrijven die risico management intern willen houden. Het is een inzichtelijke kwantificeerbare methode die risico’s helder uitdrukt in getallen. Alleen de toepassing is nog niet altijd even duidelijk.

“Het juist kwantificeren, helder in kaart brengen en cijfers eraan hangen is een stap voorwaarts”, zegt Van der Bijl. “Daar gaat de cursus heel specifiek op in. De eerste dag is volledig gewijd aan het kwantificeren van risico’s: hoe manage je deze en hoe conformeer je je aan de Arbo-wet? De tweede dag gaan we in op de inrichting van automatisering en veiligheidssystemen, zodat die aansluiten op eisen die in de eerste dag zijn opgesteld, en waarbij een SIL-kwantificering hoort. Op de derde en laatste dag wordt al deze theorie in de praktijk gebracht aan de hand van voorbeelden uit industriële sectoren.”

“Naar de cursus komen”, antwoordt Van der Bijl glimlachend op de vraag wat zijn gouden tip is voor bedrijven die met SIL aan de slag willen gaan. “En daarnaast natuurlijk kennis opdoen, dat is cruciaal. Kennis opdoen en delen. Dat laatste kun je gelukkig tijdens de cursus, omdat er veel mensen van verschillende disciplines aanwezig zijn. Van elkaar leer je ontzettend veel.”

 Hoor meer over de toepassing van SIL op veiligheid tijdens de 3-daagse training Safety Integrity Level (SIL)