Print:

4 vragen aan Theo van der Vleut, Alliander, CDPO-er van het eerste uur

Redactie IIR , Trainingen & Conferenties

LinkedIn profiel

Theo van der Vleut, Privacy & Security Officer bij Liander Infostroom, beantwoort enkele vragen over de beroepsopleiding Certified Data Protection Officer (CDPO).

Waarom heb jij aan de CDPO-opleiding bij IIR deelgenomen?

Ik heb aan de beroepsopleiding deelgenomen vanwege de volgende kenmerken:

  • De opleiding bevat een evenwichtige set van kennisgebieden en focus op vaardigheden welke een privacy officer in de praktijk nodig heeft.
  • De opleiding besteedt nadrukkelijk aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
  • De opleiding biedt een certificering waarvan ik verwacht dat deze erkenning gaat bieden vanwege accreditatie van het diploma en de opzet van een openbaar register voor CDPO’s.

Wat heb je bij deze beroepsopleiding geleerd?

In de opleiding heb ik vooral geleerd om de privacy wetgeving te interpreteren en te leren toepassen op vraagstukken in de praktijk binnen diverse branches. Dat heeft gezorgd voor een verbreding en diepgang met betrekking tot mijn kennis en toepassing hiervan in de praktijk.

Daarnaast heb ik een waardevol en laagdrempelig netwerk gecreëerd van professionals die zich ook met het vak van Data Protection Officer (DPO) bezig houden.

Wat onderscheidt deze opleiding van andere DPO-opleidingen?

Wat deze opleiding onderscheid is zowel de diepgang als de scope van de privacy vraagstukken die worden behandeld. Daarnaast is ook het persoonsgerichte karakter van de docenten erg prettig.

Wat heb je bij de opleiding geleerd en kun je direct in jouw werkpraktijk toepassen?

Direct toepasbare zaken uit de opleiding:

  • Geven van een onderbouwing op vraagstukken in de vorm van verwijzen naar wetgeving en jurisprudentie.
  • Minder verkokering op vraagstukken doordat de geleerde aanpak dwingt tot bredere afweging door opgedane ervaring met behandelde cases.

Opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO)

Deze opleiding is speciaal voor de gevorderde Data Protection Officer ontwikkeld. Met de titel CDPO laat u zien dat u een deskundig en professioneel Data Protection Officer bent. Inclusief diepgaande kennis van privacywetgeving en organisatie.

Bij het halen van het examen mag u de titel CDPO achter uw naam voeren, ontvangt u het CDPO certificaat en wordt u ingeschreven in het register Certified Data Protection Officers.

Wilt u ook de titel CDPO dragen. Meld u aan voor een van de sessies in 2017! Aanmelden