Print:

2018: een goed moment om te investeren in een ALM-studie

Martijn Vos RBA , Managing Director Pensions & Insurance

LinkedIn profiel

Door de kunstmatig lage rente heeft het weinig zin om naar de historische volatiliteit te kijken. Voor een goede risicoanalyse moet je nu veel meer in scenario’s denken, adviseert Martijn Vos, directeur Pensioenfondsen en Verzekeraars bij Ortec Finance.

Vos vindt het een goed moment om te investeren in een ALM-studie. ‘Er zijn grote onzekerheden die je in kaart zou moeten brengen. Aan de verplichtingenkant van de balans gaat het vooral om de ontwikkeling van de rente en inflatie. Na een ongekend ruim monetair beleid komen we nu in een periode terecht waarin de centrale banken langzaam uit de markt gaan stappen. Wat zal de impact op de rente zijn en hoe verhoudt dit zich tot de fondsverplichtingen?’, zegt Vos. Verder lijkt er een einde te komen aan een periode van lage inflatie. Zeker voor fondsen die lang niet hebben kunnen indexeren is dit ook een reden om nu een ALM-onderzoek te verrichten.

Welke ontwikkelingen zijn momenteel van belang voor de beleggingen op de balans?

‘Aan de andere kant van de balans speelt ook een aantal zaken een belangrijke rol. Allereerst staan veel fondsen voor de vraag hoe ze duurzaamheid meenemen in hun beleggingsbeleid. Daarnaast hebben de aandelenmarkten in de afgelopen jaren erg goed gepresteerd, wat vragen oproept over de huidige waarderingen en de allocatie naar aandelen. Ook relevant is het gewicht van illiquide beleggingen in de portefeuille. Veel fondsen zijn meer gaan investeren in niet-beursgenoteerde assets zoals infrastructuur en private equity. Dit heeft goed gewerkt de afgelopen jaren. Maar heel veel fondsen keren nu al meer uit dan ze aan premies binnenkrijgen, zodat het geen kwaad kan om deze illiquide posities onder de loep te nemen.’

Hoe kunnen fondsen actief inspelen op de uitdagingen in de financiële markten?

‘Een dynamisch beleid is vanwege twee redenen belangrijk. Zo moeten fondsen ten eerste goed in kaart brengen wat hun deelnemers nu eigenlijk willen. Stellen ze zekerheid voorop en nemen ze genoegen met een lager pensioen of willen ze juist meer risico lopen? Die risicobereidheid verandert in de loop der tijd en zou dus periodiek onderzocht moeten worden. Verder vereisen de beweeglijke financiële markten een meer dynamischer beleggingsbeleid op basis van de te verwachten economische scenario’s en actuele waarderingen. We gaan nu bijvoorbeeld van een periode van lage inflatie naar een wat hogere inflatie en daar hoort een andere asset allocatie bij. Zo zou je meer in aan inflatie gerelateerde effecten kunnen gaan beleggen. Anders dan bij de traditionele tactische asset allocatie hanteren we hier een wat langere beleggingshorizon van twee tot drie jaar.’

Risico’s van beleggingscategorieën worden bepaald aan de hand van de historische standaarddeviatie. Is dat nog wel relevant onder de huidige lage rente?

‘Onder veel omstandigheden is het verleden helemaal niet representatief voor de toekomst. Zo hebben centrale banken nooit eerder op deze schaal ingegrepen en is de rente nog nooit zo laag geweest. Het heeft daarom weinig zin om naar de historische volatiliteit te kijken. Je moet nu veel meer in scenario’s denken. Wat zou er kunnen gebeuren als de rente stijgt? Als we kijken naar de risico’s in de markt zien we bovendien veel beleggingen met een scheve risico-rendementsverhouding, ofwel je kunt er meer op verliezen dan op winnen. Er is nu veel meer aandacht voor die scheve verdeling.

Verder lezen? Bekijk ook: Risicofactoren zijn bepalend voor het beleggingsproces

Conferentie ALM 2018

Laat uw e-mail achter en ontvang de brochure direct in uw mailbox.