Beleid IIR inzake coronavirus

Momenteel ontvangen wij veel vragen over hoe wij omgaan met het coronavirus. IIR volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en volgt hierin het advies van het RIVM over de eventueel te nemen maatregelen om de gezondheid van bezoekers en medewerkers in acht te nemen. Om alvast de meest gestelde vragen te beantwoorden, hebben wij een Q&A opgesteld. Deze delen wij graag met u:

Zijn er evenementen (conferenties, trainingen) die worden verplaatst vanwege het coronavirus?
De recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) in combinatie met de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en adviezen van het RIVM, heeft IIR doen besluiten om alle trainingen en conferenties tot 1 juni 2020 te verplaatsen of virtueel te laten plaatsvinden.

Als deelnemer ontvangt u hierover van ons een persoonlijk bericht.

Wilt u zich inschrijven en/of heeft u vragen?
Neem contact op met onze klantenservice via customerservice@iir.nl of 020 – 580 54 00

InCompany trainingen worden volledig online aangeboden en kunnen gewoon doorgaan. Neem contact op met InCompany adviseur Reinier
Terpstra: 06-12745545 | r.terpstra@iir.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen we richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM op.
Hoe gaan jullie om met internationale exposanten?
IIR volgt hierin het advies van verschillende instanties:

– World Health Organization (WHO)

– The Global Association of the Exhibition Industry (UFI)

– Centrum voor Live Communication (CLC-VECTA)

– Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Kan ik mijn overeenkomst met IIR kosteloos annuleren in verband met het Coronavirus?
In geval van annulering door de klant gelden de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de betreffende overeenkomst. Mocht IIR zelf onverhoopt (moeten) besluiten tot annulering van een evenement, dan bekijkt IIR van geval tot geval of het betreffende evenement kan worden verplaatst naar een nieuwe datum.

Alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus vind je op de website van het RIVM.