Monthly Archives: juli 2021

Actuele issues & uitdagingen voor DPO/FG’s in 2021 – deel 6 “De sterke toename van data: een kans voor meer bewustwording en voor het op orde brengen van processen binnen de organisatie.”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de uitvoering van hun functie. Daarbij hebben zij te maken met het op afstand werken, data gedreven werken, cyberdreigngen en beveiligingsmaatregelen. Wat zijn veelvoorkomende uitdagingen en hoe gaan ze hier mee om?  In deze blogreeks vroegen wij een aantal DPO/FG’s naar hun ervaringen.  Hieronder een aantal reacties van privacy professionals werkzaam in verschillende sectoren.  Corona en het verplicht op afstand werken raakt alle werkende professionals in

Diederik van Leeuwen | IIR

Asset management wordt steeds meer een organisatievraagstuk

Wat betekenen de actuele ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, de energietransitie en de voortschrijdende digitalisering, voor de rol van de Asset Manager? Wat zijn de uitdagingen en hoe blijf je als professional futureproof? De focus komt steeds meer te liggen op bedrijfseconomische vraagstukken, vertelt Diederik van Leeuwen van adviesbureau IES Asset Management. “Door de coronacrisis heeft

Headerbeeeld AWS

Digitale ontwikkelingen en turnarounds: alles draait om planning

De digitalisering van de samenleving gaat steeds verder. Slimme tools maken het mogelijk om de voorbereiding en uitvoering van turnarounds efficiënter en effectiever te maken. Bas Druijf van Cost Engineering deelt de actuele inzichten en absolute must-do’s. Informatie uitwisselen en opslaan via de cloud, planningen realtime monitoren en opvolgen met apps, en augmented reality brillen

Logo Privacy Management Collectief | IIR

Privacy Management Collectief: uw expert op het gebied van privacy én tooling

“Kan software onze organisatie helpen om (meer) compliant te worden aan privacy wet- en regelgeving?” Het korte antwoord is ‘ja’. Het lange antwoord ligt meer genuanceerd. Want alleen het afnemen van een licentie voor privacymanagement tooling maakt uw organisatie niet compliant – de software moet ook op de juiste manier ingericht worden. En daar zit

De impact van emissie-data en klimaatrisico’s op de wereldwijde financiële stabiliteit

Wat zijn de uitdagingen voor de financiële bedrijven met betrekking tot duurzaamheid en wat is de impact van emissie-data en klimaatrisico’s op de financiële stabiliteit. In onderstaand artikel vertelt Girish Narula van Urgentem hoe zij met behulp van analyses en modellen de financiële sector ondersteunen. Wie is Urgentem en welke diensten leveren jullie? ‘Urgentem is

Audits om te groeien in privacyvolwassenheid

Audits geven onmisbare inzichten voor de privacy governance van een organisatie. Rachida Loulidi van de Auditdienst Rijk (ADR) vertelt over de privacyrisico’s, trends, best practices en do’s en dont’s van privacy auditing. “Het privacydomein is continu in ontwikkeling, en veel organisaties zijn verder aan het groeien in privacyvolwassenheid. Door de initiële focus op de implementatie

Tanaquil Arduin | IIR

Datagedreven werken: hoe kom je van strategie naar uitvoering?

De succesvolle transitie naar datagedreven werken binnen organisaties staat of valt met een datastrategie. Maar hoe breng je de organisatie vervolgens daadwerkelijk in beweging? Tanaquil Arduin, Chief Data Officer (CDO) van de gemeente Den Haag, vertelt over de opgaven en best practices. Datagedreven werken binnen organisaties Waarde creëren met data, de basis op orde, data

Pensioenbeheerders belangrijke spelers in de verduurzaming financiële kapitaalstromen

‘In de break-out sessie tijdens het 2-daagse Sustainable Finance & Climat Risk Event gaan Gert Jan Sikking, werkzaam bij PGGM, en ik de diepte in over hoe regelgeving, duurzaamheid en maatschappelijke impact in bredere zin praktisch worden toegepast binnen een organisatie en een bepaald type product.’ Dat zegt Emma Verheijke, Partner Sustainability & Impact Advisory

In de steigers: nieuwe Europese cybersecurity wetgeving

De Europese Commissie heeft een ingrijpend tekstvoorstel voor een nieuwe Europese cybersecurity wetgeving in de steigers gezet. Dit wetgevingstraject is nog niet goedgekeurd maar heeft een grote impact op bedrijven en de nadruk op cyberbeveiliging. In de basis is iedere organisatie zelf primair verantwoordelijk voor haar eigen digitale veiligheid. Een vanzelfsprekend uitgangspunt, dat echter meer

Op weg naar datasoevereiniteit in Europa: “Voorkom misbruik en gemist gebruik van data”

Europa wil een leidende positie innemen in een datagedreven wereld. Dat is het doel van de Europese Data Strategie die is gericht op het creëren van één Europese markt voor data – één markt waarin data drempelloos tussen landen en sectoren kan worden gedeeld. Dat levert ongekende voordelen op voor bedrijfsleven, publieke sector en wetenschap.