Monthly Archives: januari 2021

thuis werken

Actuele issues & uitdagingen voor DPO/FG’s in 2021 – deel 1: “Het werken op afstand maak privacy juist belangrijker!”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de uitvoering van hun functie. Daarbij hebben zij te maken met het op afstand werken, digitalisering van organisaties, data gedreven werken, cyberdreiging en beveiligingsmaatregelen. Wat zijn veelvoorkomende uitdagingen en hoe gaan ze hier mee om? In deze nieuwe blogreeks vroegen wij een groot aantal DPO/FG’s

ADP_hearderbeeld

Wat brengt 2021 op privacygebied?

Nu de kerstbomen weer aan de straat zijn gezet en de lockdown nog even voortduurt, is het tijd om vooruit te blikken op een aantal ontwikkelingen die op privacygebied in 2021 te verwachten zijn. Gerechtvaardigd belang: standpunt van de AP gerechtvaardigd? De media buitelden in november over elkaar heen toen de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak deed

Actualiteitenreeks Next step privacy compliance

De AVG verlangt veerkracht; heeft u al een CMDB?

Ook dit jaar is 28 januari weer de Europese Dag van de Privacy. Op die dag wordt het toenemende belang van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens nog eens onderstreept. De keuze voor die datum houdt verband met het feit dat precies 40 jaar geleden – op 28 januari 1981 – de Raad van Europa in

ADP_hearderbeeld

Mag ik even jouw vaccinatiebewijs zien?

Op 6 januari is Nederland eindelijk begonnen met het vaccineren tegen corona. Volgens velen is dit het begin van het einde van de crisis. De vaccinatie is niet verplicht, maar toch is dit mogelijk relevante informatie voor een werkgever. De werkgever moet immers een veilige werkomgeving creëren. Mag een werkgever een vaccinatiebewijs van de werknemer

‘Het lerend effect van een datalek of beveiligingsincident is erg belangrijk’

Datalekken en security incidenten zijn aan de orde van de dag en nemen steeds meer toe. Van organisaties vraagt dit continue alertheid en optimale beveiligingsmaatregelen. Mauriche Kroos, Manager Privacy & Security bij Enexis Groep vertelt over zijn specialisme en hoe Enexis omgaat met datalekken, beveiligingsincidenten en haar security governance. Beoordeling van datalek versus beveiligingsincident ‘Een

Duurzaam assetmanagement

Whitepaper: Duurzaam asset management

Een manier van werken die steeds belangrijker wordt Werner van Acker, Technical Governance Manager bij Evonik en Diederik van Leeuwen, partner en trainer bij IES Asset Management, hebben dagelijks te maken met asset management. Wat zijn de ontwikkelingen die ze de afgelopen jaren hebben gezien in het onderhouden en op tijd vervangen van assets? Asset