Monthly Archives: oktober 2020

FGP beeld

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #2: “Ik ben geen politieagent die het verwerken van data kan stoppen.”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren, hoe pakken ze de regie en hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het event Dag van de Privacy Officer 2020, waar de

(e)Privacy Update #4 – (Gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Europese privacytoezichthouders publiceren consultatieversie nieuwe guidelines Ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke? Bij contracteren blijft de vraag welke privacypositie een partij heeft vaak één van de belangrijkste discussiepunten op privacyvlak. Wat het lastig maakt is dat een compromis eigenlijk niet mogelijk is. Als u ten onrechte een verwerkersovereenkomst sluit omdat sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken, is

De jurist van de toekomst is digitaal slagvaardig

Dat de rol van jurist verandert is evident. En dat dit niet alleen te maken heeft met de wereldwijde coronacrisis is voor de meesten ook geen verrassing. Maar daarmee is slechts de helft van de materie belicht. ‘Er is feitelijk een tweedeling aan te brengen wanneer je kijkt naar deze veranderende rol. Aan de ene