Monthly Archives: september 2020

FGP beeld

De volwassenwording van de DPO/FG-functie #1: “Onafhankelijk toezicht houden is een dagelijkse struggle”

Veel Data Protection Officers (DPO’s)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG’s) worstelen met de invulling en uitvoering van hun toezichthoudende rol. Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen uitvoeren, controleren en adviseren? Hoe pakken ze de regie? En hoe blijven ze aan de bal? In voorbereiding op het actualiteitenseminar Dag van de Privacy Officer 2020, waar de

Hoe ethiek en DPIA’s steeds belangrijker worden bij verantwoord datagebruik

Data-ethiek staat bij steeds meer organisaties op de agenda. Dit betekent dat er wordt nagedacht over de ethische verantwoording van hoe er met (persoons)gegevens wordt omgegaan. Naast de juridische kaders, wordt de wenselijkheid van het datagebruik bevraagd. Menno Verhaar (privacy jurist bij SVB) en Piek Visser-Knijff (data-ethicus bij Filosofie in actie), verkenden hoe de DPIA

Corona, de VUCA-wereld en de noodzaak tot risicoleiderschap

De corona pandemie heeft grote risico’s met zich meegebracht en noodzaakt ons om anders met risico’s en de beheersing daarvan om te gaan. We vroegen Martin van Staveren, deskundige op het gebied van risico’s en risicogestuurd werken, naar de impact van corona op risicomanagement, risicoleiderschap in de nieuwe VUCA-wereld. En waarom privacy professionals grondige kennis

Covid-19: impact op IT-contracten?

Sinds Covid-19 heeft toegeslagen met immens persoonlijk verdriet en grote sociale en economische drama’s tot gevolg, zien talloze beroepsgroepen zich voor Corona-gerelateerde vragen geplaatst. Zo ook de vele professionals – IT-managers, juristen, inkopers, verkopers en dergelijke – die IT-contracten opstellen of beoordelen. In deze bijdrage drie korte voorbeelden waar Covid-19 de IT-contractpraktijk raakt. Softwarelicenties en

CDPO | IIR

Wat betekent het om CDPO achter je naam te hebben?

Op LinkedIn, visitekaartjes en websites duikt steeds vaker de titel CDPO op. De afkorting verwijst naar de beroepsopleiding tot Certified Data Protection Officer. Wat zeggen CDPO’ers over de opleiding en wat het certificaat hen oplevert? Al bijna 300 namen staan er in het officiële register voor Certified Data Protection Officers (CDPO’s). Sinds de IIR-opleiding Certified

Vertrouwen en transparantie in de BRZO-keten: wie begint?

De kans op risico’s van zware ongevallen is bij de meeste BRZO-bedrijven klein. Maar als er een zwaar ongeval voordoet zijn de gevolgen groot. De regels en procedures die samen met andere verplichten documenten het veiligheidsbeheersysteem (VBS) vormen, vergen veel onderhoud en zijn vaak foutgevoelig door de vele mensen die eraan werken. Transparantie en samenwerking