Monthly Archives: november 2019

Ilse Bourgonje | IIR

Een effectieve FG werkt onafhankelijk, maar niet alleen

Vertrouwen van de werkvloer en het management is een voorwaarde om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) effectief te acteren. Daarvoor is een sterk netwerk onmisbaar. Dat zegt Ilse Bourgonje, Centraal Privacy Officer en FG bij het Kadaster. “Vanaf mijn allereerste dag als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) heb ik geprobeerd om te voorkomen dat

De onafhankelijkheid van de FG start bij support van het management

De steun op het hoogste niveau van de organisatie is een voorwaarde om als Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) onafhankelijk te opereren. Alleen op die manier krijgt de FG namelijk de juiste positie, voldoende mandaat en een adequaat budget. Dat zegt Marlon Domingus, FG bij Erasmus University Rotterdam. Voordat Marlon Domingus in 2018 als Functionaris