Monthly Archives: mei 2019

Zo houden DPO's hun expertise op peil | IIR

Zo houden Data Protection Officers hun expertise op peil

Volgens de AVG moeten Data Protection Officers over voldoende middelen beschikken om hun taken uit te voeren en in staat zijn om de deskundigheid op peil te houden. Hoe werkt dat precies? IIR vroeg het docenten en andere experts. Veel organisaties hebben sinds de komst van de AVG voor het eerst een Functionaris voor de

Dit vinden data protection officers de grootste uitdagingen van privacy IIR

Dit vinden data protection officers de grootste uitdagingen van privacy

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat het vak van data protection officers volop in de schijnwerpers. Het afgelopen jaar is een nieuwe generatie Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) aan de slag gegaan. Uit een enquête die IIR uitvoerde rond de Dag van de Privacy Officer 2019 komt naar voren welke uitdagingen in de dagelijkse

Privacy in het digitale tijdperk: de trends van nu en uitdagingen van straks

Privacy in het digitale tijdperk: de trends van nu en uitdagingen van straks

Hoe ziet privacy eruit in een samenleving die steeds meer is gebaseerd op digitale data? Wat betekenen ontwikkelingen in big data, blockchain, kunstmatige intelligentie en andere vormen van verregaande digitalisering voor het werkterrein van privacy officers en data protection officers? Ervaringen uit de wereld van IT en security management leveren perspectieven en handreikingen voor de

Toolkit – Maintenance of Aging Assets

Op 17 september vindt de expertdag Maintenance of Aging Assets plaats. Voorlopers vertellen u hoe u een goede inspectie uitvoert, onderdelen controleert en over het effect van goed asset management. Met dit jaar een uniek concept: practice only! Geen ellenlange productdemonstraties, maar actuele cases die ook nuttig zijn voor uw eigen onderhoud. Hieronder download u

Pensioen Forum | IIR

Verantwoord ondernemen als fundament

Verantwoord ondernemen vormt de basis om te mogen opereren in de samenleving. Klanten of deelnemers in een pensioenfonds zullen ons niet alleen beoordelen aan de hand van onze producten en diensten, maar ook ten aanzien van onze manier van zakendoen. Als bedrijf zullen we een balans moeten vinden tussen hoe we effectief kunnen handelen op

Aleksandra Hornstra | IIR

Een goede Data Protection Officer is een sparring partner, geen showstopper

Hoe kunnen de Privacy Officer en Data Protection Officer invloed uitoefenen op de organisatie, zodat er werk wordt gemaakt van regelnaleving? Meedenken met de business is essentieel, zegt Aleksandra Hornstra, Data Protection Officer bij Lidl. Een belangrijk onderdeel van het strategische werk van de Data Protection Officer gaat over de positionering, taken en verantwoordelijkheden van

Henk Veenvliet | IIR

Waarom het oefenen van crisisscenario’s essentieel is voor ieder BRZO-bedrijf

Seveso. Bhopal. Grote ongevallen die dankzij het BRZO-beleid in Nederland hopelijk nooit voor zullen komen. Maar jaarlijks vinden er ondanks de vele preventieve maatregelen toch meerdere incidenten plaats. Volgens het overheidsrapport “Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven 2017”, zijn in 2017 drie Major Accident Reporting System (MARS) meldingen gemaakt bij de Europese Commissie door BRZO-plichtige

Deze boeken gaan niet over dataprotectie en zijn toch must-reads voor privacyprofessionals | IIR

Deze boeken gaan niet over dataprotectie en zijn toch must-reads voor privacyprofessionals

Van data protection officers wordt verwacht dat ze een bovengemiddelde kennis hebben van de actuele privacywetgeving en de praktijk van dataprotectie. Maar om de functie optimaal uit te voeren is ook andere expertise noodzakelijk. Bijvoorbeeld op het vlak van adviseren en communiceren. Drie boeken die privacyprofessionals hierbij goed kunnen gebruiken.  Guidelines van toezichthouders, jurisprudentie, vaktijdschriften over dataprotectie en security. Er is heel veel literatuur waarmee privacy officers en data

Drie trends in dataprotectie, een jaar na de AVG | IIR

Drie trends in dataprotectie, een jaar na de AVG

Er is veel gebeurd in de maanden sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht werd. Drie actuele ontwikkelingen om in de gaten te houden in het tijdperk van de AVG. Het was een van de meest gestelde vragen rond de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): hoe komt het toezicht eruit te zien?