Monthly Archives: maart 2019

BRZO | IIR

Waarom gebrekkige communicatie met de omgevingsdienst u zo 1000 euro per dag kost

Omgevingsdiensten controleren door middel van inspecties of bedrijven zich houden aan vergunningsvoorschriften. Aangekondigd of onaangekondigd stellen omgevingsdiensten vast of sprake is van tekortkomingen in veiligheidssituaties en leggen zij indien nodig maatregelen op om geconstateerde tekortkomingen te verhelpen. Als deze eisen niet worden opgevolgd, kan een omgevingsdienst ze door middel van last onder dwang opleggen. Dat

Cloud & Recht | IIR

Omgaan met de risico’s van cloud computing: van voorkomen tot verzekeren

Cloud computing brengt naast allerlei voordelen ook risico’s mee, bijvoorbeeld als het gaat om dataprotectie en security. Mark Braam van Aon Risk Solutions vertelt over de risico’s – en wat juristen erover moeten weten.   De cloud is in toenemende mate het kloppende hart van organisaties. In deze online omgeving kunnen bedrijfsgegevens worden gecreëerd, verzameld,

IIR Privacy

Dit is wat privacy officers van onderzoeken moeten weten

Er gaat tegenwoordig vrijwel geen dag voorbij of er verschijnen berichten in de media over een datalek, cyberincident of privacy-onderzoek. Welke actuele feiten en cijfers zijn relevant voor privacyprofessionals – en wat kunnen verschillende soorten onderzoeken betekenen in de dagelijkse werkpraktijk? Over de handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is veel te doen. Gaat

Blockchain Fundamentals | IIR

IIR pioniert met blockchain!

2018 was een piekjaar voor blockchain. Ook bij IIR merkten wij dat er veel interesse in dit onderwerp was. Op dit moment is de berichtgeving rondom blockchain wat negatiever, maar dat is onterecht, vinden wij. Wij spreken dagelijks met dé experts op dit gebied, horen wat er in organisaties leeft en met welke initiatieven op

Natascha Niewold | IIR

De ePrivacy Verordening is voor privacy officers part of the package

Veel organisaties denken dat de ePrivacy Verordening vooral consequenties heeft voor marketing- en mediabedrijven. Maar heel veel organisaties krijgen ermee te maken. Ook privacy officers krijgen er dus werk bij, zegt Natascha Niewold van Valegis Advocaten. Veel privacyprofessionals hebben de komst van de ePrivacy Verordening scherp in het vizier. Maar de toekomstige opvolger van de