Monthly Archives: augustus 2018

Robert Rongen | IIR

Mogelijkheden van blockchain technologie

Blockchain is een verzamelnaam voor de onderliggende technologie van Bitcoin. Bitcoin maakt het mogelijk om op een betrouwbare wijze een digitale waarde over te maken via het internet. In het geval van Bitcoin is de waarde een digitale munt die op een exchange omgewisseld kan worden naar Euro’s of ander fiatgeld.   Blockchain technologie zorgt

Blockchain voor accountancy

Whitepaper: Blockchain voor accountancy | De antwoorden op de vier belangrijkste vragen

Blockchain is een van de meest besproken technologieën van dit moment. Ook de accountancy krijgt steeds meer met blockchaintoepassingen te maken. Slimme contracten, cryptovaluta en openbare grootboeken beloven de dagelijkse werkpraktijk van accountants en controllers ingrijpend te veranderen. Blockchain is dan ook veel meer dan een hype: er zijn steeds meer experimenten en initiatieven met een

Zo hebben privacy audits optimale impact IIR

Zo hebben privacy audits optimale impact

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat het thema privacy auditing bij steeds meer organisaties hoog op de prioriteitenlijst. Wat is de beste manier om ermee aan de slag te gaan? De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om aan te tonen dat ze voldoen aan de wettelijke normen en vereisten voor

Dit kunnen Schiphol, Coolblue en Heineken ons leren over dataprotectie IIR

Dit kunnen Schiphol, Coolblue en Heineken ons leren over dataprotectie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan alle organisaties dezelfde eisen. Maar door de vele open normen wordt er in de praktijk op uiteenlopende manieren invulling gegeven aan de wettelijke verplichtingen. Dat betekent dat er veel te leren valt van de ervaringen van verschillende organisaties. De inspirerende visies van Schiphol, Coolblue en Heineken. Eerder dit

CO2-neutrale industrie | IIR

Joint Fact Finding: Afvang en opslag van CO2 (CCS)

Hoe halen wij in Nederland de 14,3 Megaton emissiereductie uit het recent vastgestelde Klimaatakkoord? Wat zijn de verschillende mogelijkheden die de techniek biedt? En wie betaalt de rekening? Het zijn deze grote vragen die centraal zullen staan tijdens het IIR Congres over CO2-Neutrale Industrie op 9 oktober 2018. In deze blog werpen een blik op

FG in de publieke sector | IIR

Dataprotectie: zo zorgen experts voor (duurzaam) draagvlak

In de maanden rond 25 mei 2018 stond het thema dataprotectie bij veel organisaties hoog op de prioriteitenlijst. Inmiddels dreigt het gevoel van urgentie over AVG-compliance te verdwijnen. Hoe houden privacyprofessionals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) intern op de agenda? Experts delen hun ervaringen, inzichten en tips.   “Privacy moet een kwaliteitscriterium zijn om goed

Blog afbeelding

Beter presteren met goed Reliability Management

Iedereen die werkzaam is binnen de industrie, weet hoeveel het kost wanneer een machine onverwacht uitvalt. Daarom kan Reliability Management niet stevig genoeg geborgd zijn binnen je organisatie. Guido op ’t Root en Vijay Mohan, twee specialisten, en docenten bij IIR, vertellen over trends in Onderhouds en Reliability Management, en de veranderende positie van de

Security voor Privacy Profesionals | IIR

3 disruptieve technologieën die elke privacy officer moet kennen

Internet of Things, kunstmatige intelligentie, robotisering, machine learning. Vrijwel dagelijks komen in de media technologieën voorbij die onze samenleving ingrijpend zouden kunnen veranderen. Van welke innovaties moeten privacyprofessionals zeker op de hoogte zijn? Er is steeds meer data beschikbaar waarmee organisaties iets kunnen, willen of moeten. Nieuwe technologieën – van cloudservers tot kunstmatige intelligentie –

Alternative Lending | IIR

Whitepaper: how can your organization take advantage of the growing Alternative Lending market?

Alternative lending has grown up. Investors seeking an interesting fixed income investment and borrowers seeking a good loan are a logical match. Both want the loan to be paid back and where they differ; the interest rate, there is a market. The various parties in this market have different roles, responsibilities and insights. And about

CDPO ACT1 IIR

Deze data protection officers werden CDPO

De functie van privacy officer spreekt steeds meer tot de verbeelding en er is een toenemende vraag naar deze professionals. Reuters noemde de data protection officer (DPO) zelfs “the hottest ticket in town”. Een relatief jonge loot aan de stam zijn de Certified Data Protection Officers (CDPO’s). Waarom kiezen DPO’s voor deze certificering? Het is