Monthly Archives: december 2017

Whitepaper: Blockchain als basis voor smart contracts

Op 16 november 2017 is het rapport ‘Smart contracts als specifieke toepassing van de blockchaintechnologie’ verschenen. Dit rapport is samengesteld door een expertgroep van de Dutch Blockchain Coalition, waar onder andere Axveco en Pels Rijcken vertegenwoordigd zijn. Blockchaintechnologie wordt steeds vaker ingezet in de praktijk. Denk aan verzekeraars die samen in een consortium zijn gestapt,

Privacy en blockchain

Privacy en blockchain onder de EU Privacy verordening (AVG)

Iedereen is ondertussen op de hoogte van blockchain. Ook in de juridische wereld begint het onderwerp te leven en hebben diverse auteurs juridische aspecten die spelen bij blockchain toepassingen beschreven. Gezien de aard van blockchain zijn hier met name ook de privacyrechtelijke aspecten van belang. Maar welke privacy-implicaties spelen hierbij een rol? In een recent

Asset Management - IIR

Whitepaper: Waaraan voldoet een goed Asset Management-systeem?

Slecht Asset Management kan verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie. Een slecht beheer en onderhoud van de ‘activa’ leidt bijvoorbeeld tot onnodige leegstand van gebouwen, verstoring van bedrijfsprocessen en in het ergste geval zelfs tot schadeclaims. Een goed systeem voor Asset Management kan deze risico’s beperken. Maar waaraan moet zo’n systeem voldoen? En wat zijn de trends op het gebied van