Monthly Archives: november 2017

Wat is een shutdown?

Wat is een “Shutdown & Turnaround”?

Een Shutdown & Turnaround is een kritische en complexe activiteit voor de totale bedrijfsvoering. In industrieën die voor hun productie afhankelijk zijn van grote installaties, worden regelmatig geplande stops, ofwel shutdowns, georganiseerd. Tijdens deze stops worden de belangrijkste onderhoudstaken uitgevoerd. Een of meerdere installatiedelen worden dan buiten bedrijf gesteld om het onderhoud uit te voeren;

PSD2 en Open Banking – welke kansen en uitdagingen zijn er?

Roeland Assenberg van Eysden, director bij Deloitte over kansen en uitdagingen, het mogelijk maken van Open Banking en zijn advies aan de sector. Waar liggen de kansen en uitdagingen bij een transitie naar Open Banking? Kansen om klantbehoeften nog beter in te vullen door betere toegang tot klantdata, bijvoorbeeld door gericht en actueel advies te

IT is kansloos zonder C

De afkortingen IT en ICT zijn breed bekend, maar het belang van de C wordt al jarenlang onderschat. Zelfs verkeerd gezien. Communicatie in niet-technische zin is de sleutel om business en IT eindelijk samen te brengen. De kloof tussen business en IT is al jaren een gapend gat waar slechts sommigen overheen weten te springen.