Monthly Archives: februari 2016

Opslagtanks

Terugblik conferentie Opslagtanks 2015

De conferentie Opslagtanks vierde in 2015 het 25 jarig jubileum met innovatie in inhoud, vorm en beleving. De zeer goed ontvangen conferentie bracht wederom de gehele tankopslag sector van Nederland en Belgie bij elkaar. Deelnemers over de conferentie Opslagtanks 2015 “Een goed uitgebalanceerde conferentie met veel netwerk mogelijkheden” M. Kramer Freher, Vopak Management Netherlands “Goed

Graafschade Buisleidingen Platform

Graafschadepreventie: Het mes snijdt aan twee kanten

Interview met Martin Kraaijeveld, Account Engineer Schadepreventie, Liander De afdeling Graafschadepreventie bij Liander bestaat sinds 2012. Een relatief jonge afdeling dus, die de opdracht mee kreeg het omlaag krijgen van de storingsverbruikersminuten. Graafschade behelst zo’n 30% van het totaal storingverbruiksminuten, reden genoeg voor het bedrijf om een verscherpte focus op dit gebied te hebben. De

Video BRZO

Video: Wat is compliance in de industrie?

Staan veiligheid, compliance en een goede relatie met uw toezichthouder ook bij u hoog op de agenda? Dan weet u dat het een dagelijkse uitdaging is om aan de strenge veiligheids- en milieueisen te voldoen die gelden voor industriële bedrijven. Aantoonbaar compliant zijn en blijven: het blijft een pittige opgave! Tijdens het Actualiteitenseminar BRZO op

Whitepaper: Meldplicht datalekken IIR

Meldplicht Datalekken: zo blijft de schade tot een minimum beperkt

Sinds begin dit jaar moeten bedrijven en overheden ernstige datalekken binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoewel overtredingen (kunnen) worden bestraft met forse sancties, zijn veel organisaties nog niet goed ingesteld op de gevolgen van de Meldplicht Datalekken. Welke belangrijke maatregelen moeten in ieder geval worden genomen? Geen security manager zal het nieuws

BRZO Houthoff Buruma

Handhaving van het BRZO anno 2015: een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke mix

Recente onderzoeken naar de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (‘Brzo’) laten zien dat de kwaliteit van het toezicht op het Brzo de afgelopen jaren fors is verbeterd, maar dat dringend behoefte bestaat aan uniformering van de gezamenlijke handhavingstrategie en het beter op elkaar te laten aansluiten van het bestuursrecht en het strafrecht.

IIR Powering Smart Industry

IIR is Smart Industry Ambassadeur

Smart Industry Ambassadeurs zijn bedrijven en instellingen die klaar zijn voor de toekomst en actief bijdragen aan de realisatie van de actieagenda Smart Industry. Zij beschikken over kennis die zij graag delen met het Smart Industry netwerk. Smart Industry is een ontwikkeling die slaagt wanneer bedrijven, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden de handen ineen slaan.

Buisleidingen header

Strategische gegevensuitwisseling om projecten beter af te kunnen stemmen

De provincie Zuid-Holland is de meest dichtbebouwde provincie van Nederland. Ook in de ondergrond begint het inmiddels steeds drukker te worden, met name rondom de infrastructuurcorridors tussen de bebouwde gebieden. Regelmatig worden de bermen van wegen en vaarwegen benut voor kabels en leidingen met een transportfunctie. Provincie Zuid-Holland: Gegevensuitwisseling in de praktijk Net als de