Monthly Archives: oktober 2015

Whitepaper: Plan van aanpak voor Big Data

Steeds meer bedrijven onderkennen dat Big Data analytics waarde kan toevoegen aan de organisatie. Met de verkregen inzichten kunnen bijvoorbeeld processen worden geoptimaliseerd of risico’s worden geanalyseerd. Tegelijkertijd staat Big Data voor veel bedrijven gelijk aan omvangrijke, kostbare projecten en weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen. In deze whitepaper zetten we vijf stappen uiteen die met een beperkte scope al