Monthly Archives: mei 2015

Whitepaper: Introductie privacy regelgeving IIR

Whitepaper: Introductie privacy regelgeving

De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 (richtlijn 95/46/EG) was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie, maar deze richtlijn werd  vastgesteld toen het Internet nog in de kinderschoenen stond. Na de nodige wetevaluaties heeft de Europese Commissie geconstateerd dat de huidige richtlijn verouderd is. De in 1995 vastgestelde regels hebben geleid tot grote implementatieverschillen