Monthly Archives: januari 2015

Whitepaper: Privacy Officer Compliance Officer IIR

Whitepaper: Privacy Officer Compliance Officer

Bovenstaande vraag wordt regelmatig gesteld tijdens trainingen. Het daaropvolgende gesprek gaat dan steevast over de vraag of een privacy officer eigenlijk ´gewoon´ een compliance officer is. Of dat de compliance officer eigenlijk wat ´meer´ privacy officer zou moeten zijn. En ook over hoe de functionaris voor gegevensbescherming zich tot deze twee figuren verhoudt. Dè wat?