Bestel nu uw tickets

2-daagse conferentie

Opslagtanks

8 & 9 november 2017

Al meer dan 25 jaar hét opslagtank event van Nederland en België

           

 Download het Magazine Opslagtanks 2016 via onderstaande brochureknop

Sprekers 2016

Programma 2016 (programma 2017 in ontwikkeling)

9 november 2016

 • 08:30

  Ontvangst met koffie en thee, registratie en uitreiking documentatie.

 • 09:00

  Welkom en opening door IIR en dagvoorzitter Joost Hoebink

  • Joost Hoebink Dagvoorzitter
 • 09:15

  The Experience

 • 09:30

  Tankopslag, kloppend hart van de logistieke keten

  • De vraag naar olieproducten in Europa is over zijn piek heen — probleem of opportuniteit?
  • Dalende vraag zet druk op Europese raffinaderijen — kans of bedreiging?
  • Opkomst van nieuwe hubs voor tankopslag — concurrentie voor ARA?

   

  Hédi Grati, Senior Consultant, IHS Energy – Oil Markets, Midstream & Downstream.

  • Hédi Grati IHS Energy
 • 10:00

  Tank Toekomst & Business Panel

  • Wat is er nodig om de winstgevendheid en concurrentiepositie van tankterminals te verbeteren?
  • Hoe kunnen de ARA-terminals overleven t.o.v. terminals in andere landen binnen Europa en Azië/ Saoedi-Arabië met goedkoper personeel e.d.
  • De afhankelijkheid van tankterminals van de geopolitieke situatie: we staan erbij en kijken er naar of is beïnvloeding op eigen handel, werkproces, business mogelijk?
  • Wat zijn de groeimarkten voor de terminals op korte en lange termijn?
  • Is een toekomst proof verdienmodel mogelijk, dat meebeweegt met een wisselende economie?
  • Er wordt op dit moment gewerkt aan meerdere uitbreiding/nieuwbouw projecten door tankterminals, maar er is niet direct meer chemische industrie. Waar is deze schaalvergroting op gebaseerd?
  • Stel dat:
   • Over 25 jaar er alleen nog maar elektrische auto’s rijden, gaan alle raffinaderijen dan dicht?
   • De wereld voor het grootste deel op duurzame energie draait en er geen behoefte meer is aan opslag van olie, tot wat kunnen tankterminals dan worden omgebouwd?
   • Welke alternatieven zijn er dan voor opslagterminals om op te slaan (gas, water, elektriciteit, algen, anders)?

  Aan tafel met Tankeigenaren o.a.:

  Peter van Wessel, Regional Director, Oiltanking Europe B.V.

  Michiel Flier, Managing Director, Vesta Terminal Antwerp.

  Xavier Vanrolleghem, Commercial Manager Antwerp Chemical Cluster, Havenbedrijf Antwerpen N.V.

  Erik Klooster, Directeur, VNPI.

  • Peter van Wessel Oiltanking Europe B.V.
  • Michiel Flier Vesta Terminal Antwerp
  • Xavier Vanrolleghem Havenbedrijf Antwerpen
  • Erik Klooster VNPI
 • 10:50

  The Experience

 • 11:00

  Pauze  & Netwerken

 • 11:30

  Visie & wensen van de klant van de tankterminal anno 2016

  • Hoe ziet de klant/gebruiker van de opslag de toekomst voor de opslag van olie of chemicaliën en zijn eigen toekomst?
  • Wat zijn de drie grootste wensen van de klant ten aanzien van opslagfaciliteiten en service?
  • Wat zijn de verwachtingen van de klant op het gebied van veiligheid en operatie?

  Jonathan Feys, Business Development & Sales Director Northern Europe, LBC Tank Terminals.

  • Jonathan Feys LBC Tank Terminals
 • 12:00

  Investeren in de tankopslagsector doe je samen

  • Het belang van samenwerken in de keten.
  • Eerste resultaten m.b.t. onderzoek van VOTOB en VOMI op het gebied van veiligheidscultuur bij contractors en tankeigenaren.
  • Investeren in mens, opleiding en sector.

  Sandra de Bont, Directeur, Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven (VOTOB).

  • Sandra de Bont VOTOB
 • 12:35

  The Experience

 • 12:45

  Lunch & Netwerken

 • 13:45

  Toelichting op brief staatssecretaris & implicaties PGS 29: editie 2016 en vervolgens ‘nieuwe stijl’ voor tankopslag bedrijven

  • Wat moet u als bedrijf concreet gaan doen in het licht van plannen van aanpak, uitvoering, vergunning trajecten e.d.

  Gerrit van Tongeren, Voorzitter, PGS Programmaraad.

  Jeannette Leenders, Projectleider PGS 29, NEN.

  • Gerrit van Tongeren Voorzitter PGS Programmaraad
  • Jeannette Leenders NEN
 • 14:15

  Herzieningstraject PGS 29; complex proces tussen overheid en bedrijfsleven

  Concreet overzicht:

  • PGS documenten
  • Herzieningsproces – 2016
  • (Resterende) knelpunten

  Robert Tieman, Beleidsadviseur Milieu en duurzaamheid, Deltalinqs.

  • Robert Tieman Deltalinqs
 • 14:45

  Panel beschouwing onder leiding van de dagvoorzitter

  Nadere beschouwing van de actualisatie van de PGS 29 op dit moment:

  • Wat zijn punten die echt beter zijn geworden in de PGS 29: editie 2016? Waar is veel bereikt en kunnen branche en toezichthouder blij mee zijn?
  • Korte bespreking van de verschillende standpunten ten aanzien van twee nog openstaande punten:
   • Een (sluitende) numerieke risicomethodiek.
   • Bestrijdingswijze tankputbrand bij tanks met een vast dak: stationaire middelen versus mobiele middelen.
  • Welke conclusies kunnen we trekken n.a.v. het overleg van afgelopen jaren?
  • Welke oplossingen zijn denkbaar om uiteindelijk tot 100% consensus te komen en een volledig gereviseerde PGS 29 nieuwe stijl?

  In gesprek met:

  Margit Blok, lobal HSE Director, VTTI en Voorzitter NEN revisie-commissie PGS 29.

  René van Dort, Inspecteur Specialist, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Jan Maarten van Dixhoorn, Regulatory Affairs Specialist, The Dow Chemical Company.

  Dick de Jong, Technisch Manager, LLoyd’s Register.

   

  Houd de website in de gaten voor meer sprekers.

  • Margit Blok VTTI
  • René van Dort Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Jan Maarten van Dixhoorn DOW Benelux
  • Erik Klooster VNPI
  • Dick de Jong Lloyd’s Register
 • 15:30

  Pauze & Netwerken

 • 16:00

  Workshops & Thematafels:

  • Kies twee thematafels die u graag wilt bijwonen.
  • De thematafels staan onder leiding van een deskundig tafelvoorzitter.
  • 2 sessies van 30 minuten.
  • NB: de workshop over PGS 29 duren 1 uur.

   

  16.00 – 16.30: start sessie 1.

  16.35 – 17.05: start sessie 2.

   

  Workshops PGS 29 – 60 min.

  Maximaal 20 personen per workshop.

  • Wat doet u als tankeigenaar om compliant te zijn met PGS 29: 2016 en vervolgens nieuwe stijl? Deel uw kennis en ervaring.

  Hennie Holtman, Beleidsadviseur duurzaamheid en veiligheid, Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (VOTOB).

   

  • Casuïstiek & techniek rond de PGS 29.

  Jan de Jong, Director, D&C Engineering.

   

  • Wat verwacht de vergunningverlener van bedrijven op het gebied van PGS 29? Bespreek voorbeelden met elkaar.

  Roger Slegt, Lead site safety engineer, ExxonMobil.

   

  Thematafels: 2 x 30 min.

  • Barrière Management – BowTie:
   • Procesveiligheid: wat is het en hoe pak je dat aan?
   • Barrière Management: wat zijn de belangrijkste managementvragen?
   • Verbeteren van procesveiligheidscultuur: hoe kan BowTie daarbij helpen?

  Ruud Vellinga, Process Safety Manager for Mainland Europe, Tata Steel.

   

  • Nieuwe nationale Regeling Vloeistofhoogtemeters, Meetreservoirs en HTG-systemen
   • Vernieuwde Regeling meet technische zaken rondom vloeistofhoogtemeters, opslagtanks en HTG-systemen.
   • Procedurele voordelen voor HTG-systemen.
   • Technisch aansluiting bij internationale normen en standaarden.

  Wim Volmer, Senior Product Manager Oil & GAS, NMI.

   

  • PGS 29: 2016; Toezicht en inspectie, wat betekent het voor u?
   • Uw omgevingsvergunning en PGS 29: 2016; wat verandert er?
   • Wat zijn de opties voor u als bedrijf?
   • Hoe kan uw NL-CBIT keuringsinstelling u hierbij helpen?
   • Houd de website in de gaten voor meer thematafels.

  Hans van der Pijl, Technical Expert, Bureau Veritas.

  Energie Transitie: Een toekomst voor de tankopslagindustrie?

  • Energie Transitie
  • Terminal applicaties voor een duurzame toekomst
  • Efficiënter Terminal Management door Systeem Wetenschappen

  Arend van Campen, Manager, TankTerminalTraining (TTT)

  • Hennie Holtman VOTOB
  • Ruud Vellinga Tata Steel
  • Jan de Jong D&C Engineering
  • Wim Volmer NMI
  • Roger Slegt ExxonMobil
  • Hans van der Pijl Bureau Veritas
  • Arend van Campen Manager
 • 17.15

  Plenaire afsluiting van de dag & aansluitend netwerkborrel

 • 18:15

  Walking dinner

10 november 2016

 • 08:30

  Ontvangst met koffie en thee, registratie en uitreiking documentatie.

 • 09:15

  Welkom en korte introductie door dagvoorzitter Joost Hoebink

  • Joost Hoebink Dagvoorzitter
 • 09:30

  Veiligheid van kritische infrastructuren, waaronder industriële plants en ICT-systemen

  • Geopolitieke inzichten m.b.t. industriële dreigingen.
  • Hoe realistisch is terroristische dreiging voor de industriële infrastructuur in Nederland en Europa?
  • Hoe gaan bedrijven op dit moment om met concrete dreigingen?

   

  Cyril Widdershoven, MENA energy security expert, VEROCY, Bureau Chief of Energy Security Infrastructures, International Geostrategic Maritime Observatory (IGMO) & SVP Research MEA-Risk.

  • Cyril Widdershoven Research MEA-Risk
 • 10:00

  Veiligheidsinnovatie door de nieuwe generatie: interview & interactie met de 3 winnaars van de Veiligheid Voorop Essaywedstrijd 2016 “Veiligheid een Kettingsreactie!”

   

  Roy Jautze, HSEQ Advisor, Dana Petroleum.

  Denise Harkema, Consultant Safety and Risk Management, Tebodin.

  Maarten De Looij, Safety advisor, Vopak.

  • Roy Jautze Dana Petroleum
  • Denise Harkema Tebodin
  • Maarten de Looij Vopak
 • 10:30

  Pauze & Netwerken

 • 11:00

  Toelichting op onderzoek onder BRZO-inspecteurs van de Omgevingsdiensten, Inspectie SZW en de veiligheidsregio’s naar hun ervaringen met de inspectiepraktijk van inspecteurs belast met externe veiligheid

   

  Rob Velders, oud-VROM-inspecteur en thans consultant op het gebied van toezicht en handhaving, Velders & Novák IMC.

  • Rob Velders Velders & Novák IMC
 • 11:30

  Productiviteitsverbetering bij onderhoud, 20% hogere productiviteit: dat kan!

  • Win/win voor Asset Owner en Contractor.
  • Meten = Weten: Productiviteitsmetingen en Benchmarking.
  • Wat staat een hoge productiviteit in de weg?
  • Productiviteit in de genen door Continuous Improvement!

   

  Martijn Vonk, Account Manager Oil & Gas, Arcadis.

  Yoeri Klok, Consultant Oil & Gas, Arcadis.

  • Martijn Vonk Arcadis
  • Yoeri Klok Arcadis
 • 12:00

  The Experience

   

 • 12:10

  Lunch & Netwerken

 • 13:15

  “Kom van dat dak af!” Emerson Process Management

  Maak kennis met innovaties die uw inzicht op het tankdak vergroten. U verhoogt zo niet alleen het zich op tanks en de veiligheid, maar verlaagt gelijktijdig het risico op incidenten. En u hoeft lang niet meer zo vaak het dak op!

   

  Ilya Rikhter, Business Development Leader, Emerson.

  • Ilya Rikhter Emerson
 • 13:45

  Onderhoudsconcepten

   

  Frank de Leng, Terminal Manager, Botlek Tank Terminal.

  Eric van der Burgt, Account Director Core Services Continental Europe, Stork.

  • Frank de Leng Botlek Tank Terminal
  • Eric van der Burgt Stork
 • 14:15

  Kennissessies; kies 2 onderwerpen of doe mee met LEGO SERIOUS PLAY

  Tijdens het wisselen wordt u voorzien van iets te drinken.

   

  14.15 – 14.45 Kennissessie 1:

  • Terminal Diversen
   • Innovations within Royal Vopak
    • Monitoring manholes with optic fibers.
    • Monitoring product quality and quantity with optic fibers.
    • Drone inspection inside tanks.

  Jos Hoefnagel, Management Trainee, Vopak.

   

  • Frangibility
   • Mitsen & Maren rond frangibilities
    • Wat houdt frangibility precies in en hoe werkt het?
    • Gevolgen van corrosietoeslag op de frangibility.
    • Detailoplossingen, “the devil is in the detail”.

  Michel Lammens, Engineering Manager, Mercon Montage B.V.

   

  • LEGO Serious Play (max 40 pers.)
   • Bouw mee aan kennisoverdracht en leer uw vakgenoten kennen d.m.v. deze interactieve en speelse netwerksessie.

  Gefaciliteerd door: Michel Cloosterman & team van netwerk professionals.

  • Jos Hoefnagel Vopak
  • Michel Lammens Mercon Montage BV
  • Michel Cloosterman LEGO® SERIOUS PLAY®
 • 14:50

  14.50 – 15.20 Kennissessie 2

  • Terminal Diversen
   • De nieuwe EN 14015 en de nieuwe EEMUA 159.

  Jan de Jong, Director, D&C Engineering.

   

  • Terminal Asset Management / Maintenance
   • Pre-kwalificatie van onderhoudscontracten
    • Welke afwegingen maakt u bij de aankoop van een onderhoudsproject?
    • Hoe bereidt u een tender voor, en hoe belangrijk is dit voorbereidingstraject?
    • Hoe maakt u gebruik van de kwaliteiten van de contractor?

  Riemko Holtrop, Manager Sourcing & Procurement EMEA, Vopak.

   

  • Vervolg LEGO Serious Play (max. 40 pers.)

  Gefaciliteerd door: Michel Cloosterman & team van netwerk professionals.

  • Jan de Jong D&C Engineering
  • Riemko Holtrop Vopak
  • Michel Cloosterman LEGO® SERIOUS PLAY®
 • 15:30

  Biologische drijfveren; wat wij in de (petro)chemie kunnen leren van de aap

  • Reputatie & risicomanagement.
  • Hoe transparant moet u zijn?
  • Wat is goed leiderschap?

  “If you don’t understand Apes, you don’t understand people”.

   

  Daniel Seesink, Bewust Zoo!

  • Daniel Seesink Bewust Zoo!
 • 16:00

  Plenaire afsluiting

Neem voor meer informatie contact op met Peter Moltmaker via:

Tel: 020-5805462

E-mail: p.moltmaker@iir.nl

 

Als eerste updates ontvangen over dit event? Laat hier uw gegevens achter:

Partners 2016

De conferentie Opslagtanks biedt een optimaal platform voor het profileren van uw organisatie en producten binnen de gehele opslagtank branche.

Wilt u als partner aansluiten Opslagtanks 2017?
Neem contact op met Sanne Jansen voor meer informatie over de mogelijkheden: s.jansen@iir.nl 020 580 54 42.

Redenen om deel te nemen

 • Praktijk

  Implicaties vernieuwde PGS 29 in de praktijk

 • Sprekers

  Tweede Kamerleden over beleid, toezicht, handhavingen blik op de sector

 • Netwerken

  Uitwisselen van ervaringen m.b.t. onderhoud,
  integriteit, inspecties, GAP analyses en brandbestrijding

 • Informatie

  Praktijkcases, discussiepanels & thema-tafels

Wat zeggen anderen over de conferentie Opslagtanks?

 • Een goed uitgebalanceerde conferentie met veel netwerk mogelijkheden,

  M. Kramer Freher, Vopak Management Netherlands

 • Goed geleid, interessante presentaties en een bijzondere locatie.

  J. Smink, Nuon

 • Naast delen van kennis, hét event om relaties in de opslagbranche te versterken, vernieuwen of op te doen.

  A. Barbier, Arcadis

Tickets

Locatie

De Broodfabriek Volmerlaan 12 2288 GD Rijswijk, Nederland

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.


Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur op uw bericht

Gelieve dit veld leeg te laten.

Persoonlijk advies?

Neem dan contact op met Peter Moltmaker. 020 - 580 5462 E-mail Peter

Sanne Jansen
Spreker of partner worden?

Sanne Jansen vertelt u er graag meer over. 020 - 580 5442 E-mail Sanne

Ook interessant voor u

Wij gebruiken cookies om IIR.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten